Panama získává brzké vítězství podporou růstu těžby

Tato středoamerická země se snaží zotavit z ekonomické recese, když v roce 2020 došlo k poklesu reálného HDP o 17,9 %, a to i přeměnou těžby na klíčový ekonomický motor.

Panama obdržela návrh kanadské soukromé společnosti Broadway Minerals na financování obnovy zlatého dolu Molejón a vybudování nové rafinerie, v níž by měl panamský stát vlastnit 50% podíl. Restart by poskytl vládě 25 milionů USD ročně a vytvořil by přibližně 1000 pracovních míst. 

Mezi těžaři dominuje důl Cobre Panamá s výrobní kapacitou 350 000 tun mědi ročně. Vencouverská společnost First Quantum zahájila komerční provoz dolu v roce 2019.
Do roku 2023 hodlá do dolu investovat 327 milionů dolarů a zvýšit roční těžbu až na 100 milionů tun kovu. 


Zdroj: www.bnamericas.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice | Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Amerika | Panama | Zahraničí