Panamská banka Caja de Ahorros podpoří financování nákupu ekologických aut

Panama, jako signatář Pařížské dohody z roku 2015, se zavázala snížit emise skleníkových plynů z odvětví dopravy, které v zemi podle posledních údajů představují 23,7 % celkových emisí.

Nově vytvořená Národní strategie elektrické mobility (Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica) má posílit opatření zaměřená na zmírnění a přizpůsobení se změnám klimatu. Financování ekologických automobilů je jednou z možností nabízených na bankovním trhu, kde soukromé a státní banky nabízí úrokové sazby v rozmezí od 5,5 do 8 pro občany Panamy i cizince, se splátkovými podmínkami až do 90 měsíců. V reakci na své závazky na poli životního prostředí a udržitelného rozvoje banka Caja de Ahorros uvedla na trh nový produkt financování ekologických automobilů, který zpřístupňuje všem produkty a služby. Ten minimalizují dopady na změnu klimatu.

Toto financování ekologických aut by mělo motivovat obyvatelstvo k tomu, aby kupovalo právě ekologická vozidla, která budou moci získat v bance Caja de Ahorros s minimální akontací 25 % ceny vozidla, termínem splátky 84 měsíců a úrokovou sazbou 4,5 %. V roce 2020 má banka za cíl stát se zelenější, přispívá ke strategiím stanovených vládou (Gobierno Nacional) a ministerstvem energetiky (Secretaria de Energía). Banka si klade za cíl přímou podporu udržitelného rozvoje skrze program Cenově dostupné a neznečišťující energie (Energía asequible y no contaminante).

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: LatinOL

Pravidelné novinky e-mailem