Panamský průplav očekává plán na zajištění vody v průplavu v roce 2021

Úřad Panamského průplavu (ACP) očekává, že v roce 2021 identifikuje komplexní portfolio projektů zaměřených na posílení řízení vodních zdrojů Panamského průplavu.

V roce 2019 zaznamenal Panamský průplav pátý nejsušší rok za 70 let, což způsobilo, že hladiny dvou jezer, které průplav zásobují vodou, klesly výrazně pod průměr. Ke snížení vodní hladiny přispělo zvýšení teploty o 1,5 °C, což zapříčiňuje výrazně větší odpařování vody než před 25 lety.

Vedení Panamského průplavu uvedlo, že hlavní výzvou do budoucna je právě zabezpečení vodních zdrojů i navzdory probíhajícím klimatickým změnám. Větší důraz na zajištění provozní úrovně vody je dán i změnou na trzích, které podporují tranzit větších a těžších lodí, které vyžadují vyšší hladinu vody.

Odhadované investice na řešení aktuálního problému jsou 1 až 1,5 miliardy dolarů, tj. 33 % až 50 % celkového příjmu ACP. Jedním z řešení je vybudování další vodní nádrže, která bude napájet průplav. Alternativně by mohla být voda přiváděna k jezeru potrubím. Další z možností je odsolování vody, což by vyřešilo poptávku po vodě na dalších 50 let. Jedná se o dražší alternativu, ale jde o dlouhodobé řešení.

Správa Panamského průplavu zahajuje výběrové řízení na návrhy projektů a očekává se, že v průběhu 12 měsíců bude vybrán nejlepší projekt. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika
• Teritorium: Panama