Panamský průplav projde v roce 2021 modernizací a navýšením kapacit

Vedení Panamského průplavu (ATK) v letošním roce upřednostní několik projektů údržby a zároveň pokročí v nabídkovém řízení na nový vodohospodářský systém pro hlavní město.

Letos byly zahájeny expanzní práce ve třech kotvištích, které umožní kotvení až třem plavidlům Neopanamax (lodě maximálních rozměrů, kterým je umožněn přechod přes Panamský průplav) současně, čímž se zjednoduší provoz a maximalizuje kapacita průplavu. Na tyto projekty údržby a modernizace vláda již v září minulého roku vyčlenila 350 milionů amerických dolarů.

Již v září 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na nový vodohospodářský systém průplavu. Cílem projektu je zajistit dodávku pitné vody polovině populace žijící v blízkosti povodí průplavu a dodat dalších 1,4 miliardy kubických metrů vody do roku 2050. Jedná se o reakci na alarmující pokles hladiny vody v Gatunském jezeře (umělé jezero tvořící většinu průplavu, celkem se jedná o 33 km vodních cest). Konec výběrového řízení je naplánován na konec roku 2021 a práce by měly začít v létě 2022. Projekt bude vyžadovat investice ve výši přibližně 2 miliard amerických dolarů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: 
www.bnamericas.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Amerika | Panama | Zahraničí