Pandemie urychlila digitalizaci srbského bankovního sektoru

Výzkumy ukazují, že v rámci portfolia svých služeb se srbské banky zaměřily na digitalizaci již existujících a jednodušších produktů, jako jsou např. hotovostní půjčky. A to i přesto, že zavádějí i zcela nové služby typu digitální peněženky.

Pandemie viru covid-19 podpořila rozvoj digitalizace v mnohých oblastech. Například srbské banky nasměrovala k modernizaci, digitalizaci a hledání dlouhodobých a udržitelných řešení. Reakce bank zejména na nutnost omezování osobních kontaktů byly zaměřené na rozšíření digitálních nástrojů jako jsou mobilní a internetové bankovnictví a dále i zavedení práce z domova.

„Covid-19 digitalizaci urychlil a otevřel novou dimenzi. Ukázalo se, že digitální transformace není záležitostí výběru, ale nutností. Banky si to uvědomily a udělaly mnoho, aby za daných okolností umožnily co nejmenší fyzickou interakci s klienty,“ stojí v prohlášení Srbského bankovního sdružení (Udruženje banaka Srbije). Data Srbské národní banky ukazují pokračování rostoucího trendu elektronického a mobilního bankovnictví.

Srovnání údajů za třetí kvartál roku 2020 ukazuje meziroční růst počtu zákazníků využívajících elektronické bankovnictví o 13 % na 2,93 milionu uživatelů. V případě mobilního bankovnictví je nárůst uživatelů za stejné období ještě markantnější, a to o 22 % na celkových 1,92 milionu Srbů. Dá se tedy očekávat, že tento trend poroste i v příštím roce.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko. 
Zdroj: biznis.rs
• Oblasti podnikání: Služby | Software a ICT služby
• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí