Narůstající produkce elektřiny v Kolumbii

Kolumbie představuje dlouhodobý plán expanze výroby elektrické energie.

Plánovací jednotka Ministerstva dolů a energetiky UPME představila dlouhodobý plán expanze energetického sektoru Kolumbie. Podle nejnovější vládní prognózy ve střednědobém horizontu zaznamenají velký rozvoj projekty větrné a solární energie. Celkově se hovoří o rozšíření instalované kapacity elektráren o 12GW v následujících 14 letech.

Jednotka UPME popsala, že rozšiřovací projekty přidají do národní energetické sítě přibližně 6 088 MW. Toto číslo zahrnuje 3 013 MW z větrných farem, 2 886 MW ze solárních parků, 594 MW z distribuované výroby solární energie, 497 MW generovaných z vodních toků, 262 z vodních přehrad, 120 MW z kogenerace a 35 MW z biomasy.

UPME také projektuje dalších 5 391 MW kapacity z projektů přidělenými smlouvami v rámci programu poplatků za spolehlivost pro závazky v olbasti „pevné nebo zaručené“ energie. Zahrnuje to 1 565 MW větrné energie, 1 200 MW vodní energie, 762 MW energie z plyn a 507 MW sluneční energie. Projekty společně zvýší intalovanou výrobní kapacitu Kolumbie ze 17 660 MW v roce 2020 na 29 139 MW v roce 2034.

V otázce poptávky po elektrické energii UPME odhaduje, že do prosince letošního roku poptávka po elektřině v nejlepším případě vzroste na hodnotu 6,37 GWh / měsíc, ve srovnání s předpandemickou prognózou 6,46 GWh/měsíc.

Podle nejpesimističtější perspektivy by se mělo jednat o 6,21 GWh do prosince 2022, 6,27 GWh ve stejném měsíci roku 2023, 6,4 GWh v posledním měsíci roku 2024 a 6,51 GWh v prosinci 2025. V nejlepším případě bude průměrná měsíční poptávka v prosinci tohoto roku 6,37 GWh, v posledním měsíci roku 2023 6,69 GWh, o rok později 6,90 GWh a v prosinci 2025 7,09 GWh.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě.
Zdroj: bnamericas.com
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí