Zdroj: CzechTrade

Paříž se chystá urychlit investice

Čtyři měsíce poté, co pařížská starostka Anne Hidalgo oznámila překvapivé a výrazné zvýšení sazby daně z nemovitostí v hlavním městě Francie v roce 2023, představila střednědobý investiční plán.

V posledních třech letech zůstala výše investic města navzdory nejistému kontextu velmi vysoká, a to přibližně 1,4 miliardy eur ročně. V letošním roce budeme moci investovat 1,75 miliardy eur a budeme pokračovat v akceleraci tím, že v dalších letech mandátu až do roku 2026 budeme usilovat o úroveň investic ve výši 1,8 miliardy eur.

Ilustrační fotografie

Ekologická tranzice zůstává hlavní prioritou. Město bude pokračovat v ekologizaci města. Zavádí například nové školní ulice uzavřené pro dopravu, 75 kilometrů nových cyklostezek, vytvoření nových pěších zón v Paříži, nové solární elektrárny na střechách budov, zdvojnásobení počtu stromů a výsadeb nebo energetické renovace pařížských budov.

Druhou prioritou jsou sociální a solidární otázky, jejichž ústředním tématem je bydlení. Je nezbytné, aby střední třída, dělnická třída, lidé, díky nimž město žije, mohli v Paříži zůstat. Paříž již udělala výrazný skok z 13 % sociálního bydlení v roce 2001 na dnešních téměř 25 %, a to ještě před rokem 2025, což byl cíl.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.
Zdroj: lesechos.fr

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí