Parlament schválil Dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

EVFTA vstoupí v platnost 30 dní po vzájemném oznámení Vietnamu a EU o dokončení příslušných právních procedur.

Národní shromáždění (NS) ve Vietnamu dne 8. června schválilo Dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA) se souhlasem všech ze 457 přítomných poslanců Národního shromáždění. NS také schválilo Dohodu o ochraně investic (EVIPA) s 95,45 % hlasy a dále pověřilo vládu, aby zahájila implementaci dohody. Spojené království bude taktéž těžit z dohody, a to až do konce přechodného období (31. prosince 2020) s možností prodloužení o dalších 24 měsíců.

Na zasedání NS 21. května viceprezident Dang Thi Ngoc Thinh uvedl, že EVFTA přinese vzájemné výhody všem zúčastněným stranám, a navrhl, aby NS co nejdříve dohodu schválilo. EVFTA, oficiálně podepsaná loni v červnu po šesti letech vyjednávání, byla podle Evropské komise označena za „nejambicióznější“ dohodu o volném obchodu, jakou kdy EU dosáhla s rozvojovou zemí. Zahrnuje nejen téměř úplné oboustranné odstranění cel, ale také podstatné snížení netarifních překážek. Kromě toho obsahuje ustanovení na ochranu duševního vlastnictví, práce, environmentálních norem a spravedlivé hospodářské soutěže a zároveň podporuje soudržnost předpisů.

EU je jedním z největších vietnamských obchodních partnerů s obratem 56,45 miliardy USD v roce 2019, z čehož vietnamský export činil 41,54 miliardy USD a import dosáhl hodnoty 14,9 miliardy USD. Dne 30. března přijala Evropská rada rozhodnutí o uzavření dohody EVFTA po ratifikaci Evropským parlamentem 12. února. Studie vytvořená před pandemií Ministerstvem pro plánování a investice předpovídala, že obě dohody pomohou vietnamskému růstu HDP dosáhnout výše 4,6 % a zvýšit export z Vietnamu do EU o 42,7 %. Mezitím Evropská komise odhadovala, že by díky dohodám do roku 2035 mohlo dojít k navýšení HDP EU o 29,5 miliardy USD a k nárůstu vývozu do Vietnamu o 29 %.

Zdroj: vietnamnews.vn
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Ho Či Minově Městě

Pravidelné novinky e-mailem