Peru chce zavést antidumpingová opatření na vybrané evropské produkty

Sušené mléko, sýry nebo mražené hranolky z EU patří mezi produkty, které ohrožují místní malé zemědělce, bude proto podána žádost o zpřísnění antidumpingových opatření.

 potraviny-86521601-120.jpgNárodní shromáždění pro peruánské zemědělství (Conveagro) chce podat na Institut pro ochranu soutěže a duševního vlastnictví (Indecopi) žádost o zavedení antidumpingových opatření pro sušené mléko, sýry a mražené hranolky importované z Evropské unie. Hlavním důvodem pro podání žádosti je dlouhodobý negativní vliv importu na ceny místních produktů, pocházejících převážně z chudších rodinných zemědělství s nízkou výrobou a příjmy. Dlouhodobý import sušeného mléka z EU způsobuje klesání cen čerstvého mléka na interním trhu, které Peru pozoruje už od roku 2014. Stejnou tendenci vykazují i ceny sýrů. Import mražených hranolek, které využívají převážně řetězce z rychlým občerstvením a kuřecí grily, vzrostl mezi roky 2014 až 2019 o 40 porcent a způsobil propad cen o 20 procent. Kolumbie již podobná opatření zavedla a Conveargo se chystá podat zmíněnou žádost v příštích 10 dnech.

Zdroj: https://gestion.pe/economia/conveagro-pedira-derechos-antidumping-para-leche-en-polvo-quesos-y-papa-procesada-de-union-europea-indecopi-noticia/?ref=gesr
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Limě.
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl
• Teritorium: Peru