Peruánský export v době post-pandemické

Počet firem, které v období od ledna do srpna 2021 vyvážely zboží, dosáhl historického rekordu a zaznamenal tak nárůst o více než 18 % oproti loňskému roku. Mnoho firem se však bude stále potýkat s důsledky pandemie.

Celkem 6 833 firem odbavilo své zboží do zahraniční v období od ledna do srpna tohoto roku. Z 94 % se jedná o zboží velkých firem, 5 % tvoří zboží firem malých a středních a zbytek připadá na mikro firmy. Jedná se o celkový nárůst o 18,1 % oproti roku 2020 a 3,6% nárůst oproti roku 2019 před pandemií. Asociace exportérů (Cien-Adex) tak oznámila, že se jedná o historicky nejvyšší nárůst.

Dle vedoucího dané organizace můžeme za tento nárůst vděčit obecně příznivější globální situaci a samozřejmě také nízké laťce nastavené z předchozího roku, kdy mnoho společností přestalo ze země vyvážet. S efekty pandemie se však bude zahraniční obchod Peru ještě nějakou dobu potýkat, především kvůli nárůstu ceny přepravy.

Co se vývozních oborů týče, většina exportu pochází ze zemědělství, následována je zpracováním kovů a chemickým a oděvním průmyslem. Téměř polovina peruánských firem se soustředí pouze na jediný vývozní produkt, což ukazuje na nulovou diverzifikaci nabídky. Tyto firmy jsou tak mnohem citlivější vůči změnám v celniční politice, které lze, vzhledem k nestabilní politické situaci v zemi, ještě očekávat.


Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Peru.
Zdroj: gestion.pe
 
• Teritorium: Amerika | Peru | Zahraničí