Pět důvodů, proč se ve Švédsku daří mezinárodním týmům

Švédská zkušenost doporučuje národnostní rozmanitost v pracovních kolektivech. V článku se různé instituce a agentury zamýšlí nad tím, proč tomu tak je.

Pokud jste zahraniční rezident, pracující pro švédskou společnost nebo provozující vlastní podnikání, určitě jste zažili, že jsou ve Švédsku multikulturní pracoviště poměrně běžnou věcí. Možná jste dokonce díky osobní zkušenosti zjistili, že kombinované perspektivy různých národností, pohlaví a kulturního prostředí mohou vytvořit silnější týmy. Co ale možná nevíte je, že rostoucí množství výzkumů silně podporuje myšlenku, že větší rozmanitost v pracovních týmech zlepšuje i obchodní výsledky.

Ilustrační fotografie

Spolu se společností Undutchables, průkopníkem v oblasti mezinárodního náboru zaměstnanců, se podíváme na pět důvodů, proč je dobré učinit z rozmanitosti ústřední faktor při hledání dalšího zaměstnance nebo kolegy.

Umožňuje vám myslet jinak a lépe se rozhodovat

Pokud ve vaší společnosti pracují lidé z různých prostředí, budete mít přirozeně širší škálu perspektiv, ze kterých budete moci čerpat při strategizaci – od týmové úrovně až po vrcholové vedení. V posledních letech významná část výzkumu podpořila myšlenku, že větší rozmanitost má jednoznačné výhody, pokud jde o rozhodování.

Hendersonův institut, součást skupiny Boston Consulting Group, shromáždil ve své zprávě Diversity at Work řadu příkladů. Zpráva říká, že rozmanitost je zásadní pro to, aby organizace mohly vzkvétat tváří v tvář nejistotě a změnám, protože podporuje odolnost a přizpůsobivost.

Jednoduše řečeno, pokud vaše firma nebo zaměstnavatel nemá dostatečný počet různých hledisek, která by bylo možné zvážit, riskuje ztrátu schopnosti přijímat správná rozhodnutí k překonání problémů. Můžeme říci, že rozmanitější pracovní prostředí může fungovat jako pojistka proti budoucím výzvám.

Pomáhá vám porozumět vašim zákazníkům

Každý, kdo pracuje v roli orientované na zákazníka, ví, že spotřebitelé nemají stejný tvar nebo velikost. V éře globalizace neexistuje průmysl ani obor podnikání pouze s jedním generickým typem zákazníka. Pokud posíláte své produkty do celého světa – nebo dokonce jen do vysoce mezinárodních měst, jako je Stockholm – jsou zásadní informace o zákaznících napříč všemi demografickými skupinami.

Začlenění široké škály prostředí v rámci vašich týmů vám proto může pomoci získat důkladný pohled na různé trhy. Proč spěchat s prováděním rozsáhlého testování produktu před několika jednoduchými konverzacemi s kolegy, kteří důvěrně znají své vlastní domácí trhy?

To může ušetřit čas a zdroje, které by bylo možné lépe využít jinde. Ještě lépe, může to ušetřit vaše další potíže, protože branding může někdy mít velmi odlišné nebo dokonce urážlivé významy, když se objeví v nových kulturních kontextech. Vyhněte se vlastnímu obchodnímu faux pas se zapojením vlastní rozmanité pracovní síly.

Inspiruje inovace a kreativitu

Švédsko je na prvním místě v oblasti inovací. Ale jak každý inovátor ví, nikdy zde není prostor pro uspokojení, pokud chcete zůstat na špici.

Obchodní experti podporují názor, že rostoucí rozmanitost je spolehlivým způsobem, jak zvýšit inovace. Boston Consulting Group zjistila, že společnosti s nadprůměrnou rozmanitostí v manažerských týmech měly příjmy založené na inovacích, které byly o 19 procentních bodů vyšší než u společností s podprůměrnou různorodostí vedení.

Znovu a znovu vysoce mezinárodní a různorodá města – například New York, Londýn a Singapur – dosahují vysokého skóre v globálním žebříčku inovací a rozvoje podnikání. Prostředí, které zahrnuje více hledisek, pozadí a způsoby práce, umožní, že vyhrají nejsilnější a nejodolnější nápady.

Ať už jste personální manažer nebo zaměstnanec, pokud pomůžete zajistit, aby vaše pracoviště zahrnovalo širokou škálu identit, prostředí a národností, vytvoříte druh jakéhosi tavicího kotle, který podporuje inovace.

Pomáhá udržet talentované pracovníky

Myšlenka, že kultura pracoviště je zcela diktována jedním převládajícím pozadím, není správná, protože prostě neodráží realitu moderního světa. Pokud se vaši spolupracovníci cítí ceněni pro rozsah dovedností a způsobů myšlení, které jim jejich pozadí poskytuje, s větší pravděpodobností odvedou svou nejlepší práci a budou produktivnější.

Existují také důkazy, že větší rozmanitost snižuje fluktuaci zaměstnanců a pomáhá zaměstnavatelům udržet talentované jedince déle.

Undutchables pomáhá začínajícím i výkonným kandidátům k uplatnění ve Švédsku a Nizozemsku. Pokud přijímáte zaměstnance ve Švédsku, agentura může poskytnout vysoce kvalifikovaný mezinárodní personál, který mluví jazykem vašich klientů a rozumí jejich kultuře.

Pomáhá vám vyniknout (zejména u mladších generací)

Mnoho podniků říká, že mají závazek k rozmanitosti, ale jak Peter Boerman napsal v blogu pro Undutchables v letošním roce, jen málo společností si skutečně stanovilo tvrdé cíle. Najímání manažerů, kteří tak činí, by mohlo přispět k tomu, aby se jejich podnikání stalo preferovaným zaměstnavatelem – zejména u dnešní mladší generace, pro kterou je závazek k rozmanitosti normou.

Pokud vaše pracoviště dokáže, že je skutečně odhodláno mít různorodou pracovní sílu stanovením a plněním vlastních cílů, mileniálové a členové mladší generace by mohli s větší pravděpodobností přijmout důležité role. U podniků, které hledají stabilitu po šoku způsobeném pandemií, by přijetí rozmanitosti mohlo znamenat rozdíl mezi snahou přežít a hledáním způsobů, jak vzkvétat.

Článek připravil kolektiv pracovníků CzechTrade Skandinávie se sídlem ve švédském Stockholmu, který je vždy připravený asistovat českým exportérům na Skandinávském trhu jak v jejich obchodních aktivitách, tak i v praktických věcech ohledně života ve Skndinávii.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Švédsko
S využitím zdroje: The Local

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje
• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí