Plánované investice do chilské energetiky opět na vzestupu

Ve střednědobém horizontu si energetika vyžádá více než 8 miliard USD

Koncem prvního čtvrtletí t.r. registrovala Korporace kapitálového zboží (CBC) letošní investice do energetiky v hodnotě 3,55 miliardy USD. Po čtyřech letech propadu se tak opět jedná o nárůst oproti stejnému období loňského roku. 
Z těchto investic má 79 % směřovat do výroby z obnovitelných zdrojů, 12 % do přenosu a 9 % do klasické energetiky. K nárůstu dochází především z důvodu větších investic do energetiky z obnovitelných zdrojů, kdy je zaznamenán nárůst až 15 %, a to především díky novým větrným farmám a vodním elektrárnám.
Ve střednědobém horizontu do roku 2023 jsou tak avizovány celkové investice do energetiky ve výši 8,092 miliardy USD, z nichž 5,534 mld. USD má směřovat do výroby, 717 mil. USD do přenosové soustavy a 742 mil. USD do klasické energetiky fosilních paliv.

Pramen: El Mercurio
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile

Pravidelné novinky e-mailem