Platíte silniční daň? Letos máte čas do dubna

Jednou z prvních povinností pro OSVČ a firmy je každoročně podání přiznání k silniční dani. Daň za rok 2020 by měli ti, kteří využívají auto k podnikání, zaplatit standardně dokonce ledna. Letos lze výjimečně obě povinnosti bez sankcí splnit až do 1. dubna.

meowKa / Shutterstock.com

Důvodem odkladu jsou komplikace spojené s restrikcemi kvůli epidemii covid-19. Rozhodla o tom už loni vláda na návrh ministryně financí Aleny Schillerové.

Kdo ale nestihne dubnový termín, nevyhne se sankcím, které se mu ovšem budou počítat jako tradičně od 8. února. Někteří podnikatelé mohou daň uhradit bez postihu až do 16. 8. 2021. Týká se to ovšem jen těch, kterým byla kvůli pandemii zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně. 

Od minulého roku platí mírně snížené sazby daně pro nákladní vozidla (viz tabulku).

Někteří majitelé zpřístupněných datových schránek musejí podat přiznání elektronicky. Neplatí to ale (jako ještě loni) pro všechny ty, kdo mají aktivní datové schránky a využívají je. Povinnost se od roku 2020 týká jen těch, kteří mají datovou schránku zřízenou na základě zákona, typicky firem (právnických osob) nebo zástupců vybraných profesí. Kdo je povinen přiznání podat elektronicky a neučiní tak, dostane pokutu ve výši 1000 korun (oproti dřívějším letům je sankce o polovinu nižší).

Všechny informace k silniční dani

Kdo platí silniční daň?

Silniční daň platí v tuzemsku všichni, kteří využívají k podnikání osobní auta či dodávky, případně provozují velká nákladní auta.

Vozidlo přitom musí být registrováno v České republice. Pokud je registrované v zahraničí, platit nemusíte ani v případě, že s ním v tuzemsku jezdíte. V takovém případě se vás dokonce netýká ani daňové přiznání. Automaticky hradí daň zaměstnavatelé, již vyplácejí cestovní náhrady zaměstnancům, kterým svěřují auta ze svého vozového parku.

Silniční daň se platí čtyřikrát ročně formou záloh, které jsou předem nastaveny. Každoročně pak v lednu podáte daňové přiznání a doplatíte rok předešlý, zejména proto, že prosinec se zálohově nehradí.

Trest pro opozdilce

Finanční úřad vám v roce 2021 začne počítat penále a úrok z prodlení až v dubnu, ale zpětně od 8. února. Penále za neodevzdání daňového přiznání u všech daní činí každý den 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty), přičemž maximální postih je pět procent či 300 tisíc korun. Pokud nepodáte přiznání vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, zaplatíte minimálně 500 korun.

Peteri / Shutterstock.com

Další postih vás čeká, jestliže neuhradíte včas daň. Hříšníkům neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik setin procenta za 24 hodin. Aktuální úrok je nižší než loni, protože se snížila repo sazba ČNB, naposledy na 0,25 procenta. Penále (tvořené touto sazbou navýšenou o 14 %) je tedy aktuálně ve výši 14,25 procenta ročně.

Připomínáme, že pro finanční úřad je rozhodující, že má do peníze na účtu, nikoli to, že je ke zmíněnému datu (1. dubna) odešlete. Silniční daň můžete zaplatit poštovní poukázkou, jíž dostanete na finančním úřadě, osobně na pokladně vám příslušného FÚ, i příkazem z vašeho bankovního účtu.

Předčíslí bankovního účtu je pro silniční daň 748, variabilním symbolem bude vaše daňové identifikační číslo (DIČ), které vám přidělili při registraci k dani, případně rodné číslo, pokud ještě nemáte DIČ. Konstantní symbol je 1148 při převodu peněz z účtu a 1149 při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou.

Daňové přiznání musíte na berňáku podat i v případě, že je vozidlo od daně osvobozeno (viz box)

Od daně jsou osvobozena (podle paragrafu 3 zákona)

 • vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla,
 • vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
 • vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,
 • vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská),
 • vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, s výjimkou osobních automobilů,
 • vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický nebo hybridní pohon, používají jako palivo zakpalněný ropný nebo stalčený zemní plyn, případně jsou vybavena určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85
 • vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla,
 • vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.

Kdy se platí zálohy?

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. V kalendáři pro rok 2021 si podtrhněte data 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Obecně je datem splatnosti první pracovní den po patnáctém v daném měsíci.

Berní úředníci po vás budou požadovat daň pouze za období, ve kterém auto skutečně užíváte. Kdo si nechce hlídat kvartální platby, může samozřejmě uhradit celou roční zálohu už v dubnu.

Jakmile vznikne komukoli (tedy podnikateli, který využívá ke své samostatně výdělečné činnosti auto) povinnost platit silniční daň, musí se k ní zaregistrovat. A to do nejbližšího termínu splatnosti daně, tedy do výše zmíněných čtvrtletních dat. Příklad: Jestliže začnete rozvážet zboží dodávkou v květnu, je vaší povinností zaregistrovat se k dani do 15. července 2021 (majitelé datových schránek samozřejmě opět elektronicky).

Pokud jde o aktuální sazby daně pro osobní automobily, zůstávají už několik let stejné, loni se snížily u některých nákladních automobilů.

Roční sazby daně silniční pro osobní automobily (podle zdvihového objemu motoru)

 • do 800 cm3 – 1200 Kč
 • nad 800 cm3 do 1250 cm3 – 1800 Kč
 • nad 1250 cm3 do 1500 cm3 – 2400 Kč
 • nad 1500 cm3 do 2000 cm3 – 3000 Kč
 • nad 2000 cm3 do 3000 cm3 – 3600 Kč
 • nad 3000 cm3 – 4200 Kč

Slevy na kombinovanou dopravu

Slevu na dani mohou uplatnit ti, kteří využívají tzv. kombinovanou dopravu. Přečtěte si, co je v paragrafu 12 zákona o dani silniční míněno kombinovanou dopravou.

Bonusy jsou přitom poměrně výrazné. Pokud například uskutečníte ve zdaňovacím období v rámci přepravy (kombinované s leteckou, lodní či železniční dopravou), více než 120 jízd, může vaše sleva dosáhnout až 90 procent.

A kolik na silniční dani zaplatíte za rok? U osobních aut to závisí na objemu motoru (viz tabulku výše). U nákladních vozidel je to poněkud komplikovanější, záleží totiž na hmotnosti dodávky či kamionu a zároveň na počtu náprav. Například za nákladní auto s hmotností nad osm tun s jednou nápravou uhradí uživatel 9600 korun ročně. Vůbec nejvyšší sazba 50 400 korun se týká kamionů se třemi nápravami a hmotností nad 36 tun. Podrobnosti najdete v tabulce sazeb silniční daně.

Jakub Procházka
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika