Plynárenské společnosti v Chile zkoumají využití zeleného vodíku

Pokroky v technologii zeleného vodíku přilákaly pozornost nejen dodavatelů elektřiny, ale také plynárenských společností.

Napomáhá tomu i vláda, která užití tohoto paliva v budoucnu hodlá podporovat. Abastible, firma navázaná na státní COPEC, v současnosti vyhledává vhodné technologie k užití zeleného vodíku a zkoumá, jak by bylo možné jejich uvedení na trh, zatímco společnost Lipigas označila znalosti o tomto palivu budoucnosti jako klíčové pro svůj budoucí rozvoj. Zejména se uvažuje o vstřikování vodíku do stávající soustavy plynovodů – obě paliva by se tak staly komplementy.

Přestože v současnosti společnosti využití tohoto paliva bez uhlíkové stopy na akademické úrovni, především možnost využití zavedené plynárenské infrastruktury bez větších úprav se může ukázat pro investory jako klíčová. Vyjma výše zmíněných firem se tímto palivem aktivně zabývají také firmy Metrogas nebo Gasco.

Ministr energetiky Juan Carlos Jobet dal dohromady pracovní skupinu několika odborníků na danou problematiku a posuzují výhodnost využití zeleného vodíku v kombinaci s plynem přírodního původu jako zdroj energie v Chile.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.
Zdroj: Diario Financiero
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí