Plynárenský průmyl v Nigérii očekává velké investice

Nigerijská vláda chce v roce 2021 napumpovat značné finanční prostředky do modernizace plynárenského průmyslu.

Ministerstvo ropných zdrojů (DPR) uvedlo, že ve snaze vytvářet příležitosti v ropném a plynárenském odvětví, věnuje pozornost čtyřem strategickým směrům – kvalitě pro zajištění produktu a spokojenost zákazníků; transparentnosti a ochraně spotřebitele; bezpečnosti personálu a integritě pro ochranu investic a kontinuitě podnikání.

DPR dále uvedlo, že díky ministerské deklaraci z roku 2020 „Roku plynu“ byla vytvořena nová oblast se zaměřením na alternativní paliva a investiční příležitosti. Plynárenský průmysl v zemi získává na síle a země je otevřena novým příležitostem. V roce 2021 se očekává zatraktivnění tohoto sektoru pro zahraniční investory. Země chce také otevřít několik projektů se zaměřením na těžbu a zpracování zemního plynu.

Tyto projekty, hlavně zaměřené na dodávku technologií, představují velkou příležitost i pro české společnosti zabývající se dodávkami do ropného a plynárenského průmyslu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nigérie.
Zdroj: www.today.ng
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí