Po historickém poklesu počtu insolvencí ve Francii v roce 2021 se očekává opětovný nárůst

Pokles počtu insolvencí se týká všech velikostí podniků, přičemž u podniků s 50 až 99 zaměstnanci a u podniků s více než 100 zaměstnanci došlo k poklesu o více než 30 procent. Počet pracovních míst ohrožených krachem podniků nakonec v roce 2021 činil přibližně 94 000.

V předchozím roce jich bylo více než 130 000 a v roce 2019 dokonce téměř 174 000.

Ilustrační fotografie

Ani v průmyslu a stavebnictví nebyl loňský rok ušetřen insolvencí podniků, ať už v podobě preventivního ochranného řízení, nucené správy nebo likvidace. Celkem bylo v průmyslu zaznamenáno nad očekávání méně insolvencí, a to 1835 případů. To představuje pokles o více než 12 % ve srovnání s rokem 2020. Tento prudký pokles odráží celkový trend a čeká na možný návrat k normálu v roce 2022.

V loňském roce bylo zaznamenáno 28 300 insolvencí, čímž se úroveň insolvencí ve všech odvětvích dohromady snížila o téměř 12 % během jednoho roku a o přibližně 45 % ve srovnání s rokem 2019. Dosáhla tak historického minima od roku 1986.

Jak vypadá mistrovská židle? Přečtěte si o nábytkářské značce Master and Master

Podniky stále odolávají sanitární krizi podporované razantním oživením a zpožděným postupným rozdělováním podpor. Režimy podpory zavedené od jara 2020 byly prodlouženy do roku 2021, což chrání mnoho podniků před úpadkem. Státem garantované půjčky budou dostupné až do 30. června 2022. Pokud jde o Fond solidarity, který skončil na konci září, byl nahrazen menším programem známým jako úhrada fixních nákladů.

Pokles počtu insolvencí se týká všech velikostí podniků, přičemž u podniků s 50 až 99 zaměstnanci a u podniků s více než 100 zaměstnanci došlo k poklesu o více než 30 %. Počet pracovních míst ohrožených krachem podniků nakonec v roce 2021 činil přibližně 94 000. V předchozím roce jich bylo více než 130 000 a v roce 2019 dokonce téměř 174 000.

Jako nejvíce postižené odvětví se jeví stavebnictví, na které připadá více než čtvrtina celkového počtu řízení zahájených v loňském roce. Strádají také architektonické a inženýrské služby, jejichž insolvence se v letech 2020 až 2021 zvýší o deset procent. Ve zpracovatelském průmyslu byl trend velmi pozitivní. V kategorii textil-oděvy-kůže pokles o 38 % v insolvencích a v polygrafii pokles o 12 %. Naproti tomu v odvětví kovovýroby a strojírenství došlo k nárůstu obtíží o téměř deset procent.

Zdroj: Usine Nouvelle
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí