Po jakých zaměstnancích bude poptávka v pokovidové době v JAR

Jak se v době pandemie proměnil trh práce a kteří zaměstnanci jsou nejžádanější v JAR?

Pandemie viru Covid-19 proměnil trh práce. Nejvýraznější změnou je posun práce z velkých kanceláří domů. A právě práce z domova bude nejspíše jedním z dědictví v době po pandemii. Společnost Page Group v Jižní Africe zveřejnila svůj průzkum z roku 2020, který ukázal, že až 74 % pracovníků v profesionálních oborech přesunula svoje pracoviště domů a většina z nich pracovala v běžných pracovních hodinách a nepřijala flexibilní pracovní dny. Tento typ pracovního stylu měl do značné míry pozitivní dopad na produktivitu, motivaci a pracovní spokojenost.

Skupina zveřejnila seznam pracovních pozic, které budou žádané i v době po pandemii. Součástí jsou i nutné klíčové znalosti, které by takoví zaměstnanci měli mít.

Strojírenství a výroba

Pozice: Provozní manažer, manažer výroby, projektový manažer, správce údržby, manažer nepřetržitého zlepšování

Pozice mezi inženýry a výrobci vyžadují speciální kvalifikaci a velmi odborné znalosti, okruh lidí splňující tyto podmínky je velmi malý, toto odvětví je proto z tohoto důvodu velmi konkurenční. V některých případech jsou i propastné rozdíly v platech, proto specialisté hledající práci v tomto oboru by měli sledovat, jaké znalosti jsou nutné, doplnit si případně vzdělání, aby mohli žádat lepší pozici a zvýšení platu.

Mezi klíčové dovednosti patří zkušenosti s řízením projektů, odevzdávání práce včas, neustálé zlepšování produktů nebo zkušenosti s udržováním strojů.

Finance a účetnictví
Pozice: manažeři, daňoví kontroloři, vedoucí finančních oddělení, účetní

V Jižní Africe se v tomto odvětví objevují 2 problémy. Firmy tlačí na zmenšování týmu, případně jejich přesuny do zámoří, a řeší nedostatek inovativního myšlení k řešení nových výzev, které přinesla pandemie. Lidé, kteří dokáží zastat více pozic najednou, mají větší šanci uspět zejména v menších firmách. 

Mezi vyhledávané dovednosti patří schopnost finančního plánování a analýzy trhu nebo konkurence, zkušenost s rychlými změnami zejména s ohledem na ty ohledně viru Covid-19, zkušenosti s přísnými finančními procesy.

HR
Pozice: HR manažer, HR ředitel, Interní specialista na získávání talentů, HR a mzdový manažer

Řada společností čelí v dnešní době značným rozpočtovým omezením a zmenšováním kolektivu. Mnoho zaměstnanců hledá flexibilní pracovní dobu a ještě práci z domova, což je v rozporu s tradičními pracovními metodami. Lidé tedy firmy často opouštění ve vidině zlepšení vlastních potřeb.

Cenní jsou tedy zaměstnanci, kteří zvládnou práci i za 2 nebo 3 osoby najednou – často si tak vydělají lepší peníze a jsou pak v pozici, že si můžou určovat flexibilnější pracovní dobu. Dále se vyhledávají zaměstnanci, kteří mají zkušenosti s výkonnými orgány a dokáží vyjednávat i v těžkých dobách.

Zásobování a dodavatelský řetězec
Pozice: vedoucí plánování, vedoucí dodavatelského řetězce, manažer zlepšování dodavatelského řetězce, manažer zásobování, logistický manažer (regionální/mezinárodní působnost)

V době vzrůstající pandemie se tento segment proměňoval. Řada společností byla nucena šetřit a v tomto odvětví se hodně šetřilo. Otevírá se zde ale prostor pro dočasné pracovníky, kteří by na základě smlouvy pomohli firmám v době, kdy se často mění podmínky a restrikce.

Vyhledávanými odborníky jsou ti, kteří dokáží vymyslet efektivní způsob, jak vydělávat v době pandemie, dokáží analyzovat data a vyhodnocovat rizika, rychle se přizpůsobí novým změnám.

Prodej a marketing
Pozice: manažer prodeje, manažer digitálního marketingu, e-commerce manažer, vedoucí prodeje a marketingu

V poslední době marketingové a prodejní týmy čelí výzvě, jak efektivně prodávat online a málo se posouvají ve specializaci – ať už produktově nebo regionálně. Zaměstnanci by tedy měli být technicky zdatní a měli umět řídit naráz více projektů.

Dále by se měli dobře adaptovat na aktuální podmínky, uměli se učit nové věci, měli by být více zvídaví, měli by umět pochopit jednotlivé regionální trhy. 

Technologie
Pozice: IT specialista (cloud), specialista na umělou inteligenci a strojové učení, specialista v oblasti robotiky a automatizace procesů, odborník na kybernetickou bezpečnost

V JAR je velký nedostatek technologicky zdatných odborníků, zejména v poslední době. Podle Page Group je na vině zejména jihoafrický vzdělávací systém, který je nemoderní.

Pandemie a práce z domova ukázala, že lidé jsou mále technicky zdatní a nedokáží držet krok s vývojem nových technologií – často potřebují pomoct např. s online mítinky, zvedla se poptávka po lidech, kteří dokáží školit zaměstnance ohledně nových aplikací a efektivnímu využití sociálních sítí. Dalšími cennými dovednostmi jsou analýza dat a způsoby jejich použití, specialisté na kybernetickou bezpečnost (zejména s ohledem na cloudovou bezpečnost).

Zpracoval kolektiv pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade JAR.Zdroj: businesstech.co.za