Lotyšsko obnoví 1600 km elektrického vedení

V Lotyšsku se v letošním roce obnoví 1600 km elektrického vedení, využity budou i inteligentní systémy.

V letošním roce plánuje společnost AS Sadales tīkls investovat více než 60 milionů eur do obnovy 1600 km elektrického vedení, 460 transformátorových stanic, jakožto i do rekonstrukce elektrických rozvoden Jāņciems, Mīlgrāvis, TEC-1, Valka, Salacgrīva a Pļaviņas, uveřejnila společnost AS Sadales tīkls (správce distribučních sítí elektrické energie odpovědný rovněž za její rozvoj, pozn. zahraniční kanc. CzechTrade Riga).

Při plánování investičních projektů a jejich technických řešení společnost AS Sadales tīkls posuzuje jak účinnost investic, tak jejich dopad na bezpečnost a kontinuitu dodávek energie. To umožnilo výrazně snížit počet škod na elektrické síti a již nyní dosáhnout cílů stanovených pro rok 2022 na snížení doby trvání a počtu výpadků napájení. Od 1. ledna 2020 se rovněž podařilo snížit platby za distribuci elektřiny zákazníkům v průměru o 8 %.

V příštích letech plánuje AS Sadales tīkls investovat přibližně 60 milionů eur ročně pro zvýšení výkonu bezpečnosti a kvality dodávek.

Jedním z největších investičních projektů je obnova elektrické sítě v historickém centru Rigy, která probíhá postupně od roku 2014. Zpočátku byla celková délka této elektrické sítě 191 km a dodávala elektřinu více než 32 000 uživatelů. Od začátku rekonstrukce sítě v roce 2014 již bylo obnoveno více než 112 km, poznamenává AS Sadales tīkls.

V letošním roce budou největší projekty realizovány v rižských ulicích Aleksandra Čaka, Artilērijas, Lāčplēša, Elizabetes, Miera, Upes, Hospitāļu, Matīsa a Ausekļa. Rekonstrukce historické elektrické sítě v Rize by měla být dokončena do roku 2023.

Bezpečnost elektrické sítě se výrazně zlepší opravou elektrických zařízení v rozvodnách Jāņciems, Mīlgrāvis, TEC-1, Valka, Salacgrīva a Pļaviņas. Oprava zařízení poskytne zákazníkům možnost vybudovat nové elektrické připojení nebo zvýšit výkon, jakožto i sníží provozní náklady a čas přerušení napájení potřebné k opravě zařízení.

Pro zvýšení efektivity práce bude letos v Aiviekste v regionu Madona zřízen jediný Východní dispečink, který spojí stávající dispečink v Daugavpilsu a Aiviekste, v Rize se pak plánuje otevření jediného logistického centra, které spojí šest regionálních skladů materiálu.

Nepřetržitému napájení napomáhají inteligentní technologie a řešení. Pro zajištění možnosti dálkového ovládání a omezení výpadku elektřiny pro zákazníky je kromě dálkově ovládaných spínačů zaveden systém automatické detekce poruch, který významně ulehčí práci dispečerům energetické sítě, uvádí společnost.

V souvislosti s rozvojem „chytré sítě“ se v letošním roce plánuje instalace 150 000 chytrých elektroměrů. Již 88 % distribuované elektřiny se počítá pomocí měřičů dostupných na dálku. Zavedení takovýchto chytrých měřících zařízení bude dokončeno v roce 2022.

Zdroj: Baltic News Network, 13.7.2020
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga (Pobaltí).

Pravidelné novinky e-mailem