Pobaltské země patří mezi top 5 států s nejkonkurenceschopnějšími daňovými systémy v rámci OECD

Estonsko, Lotyšsko a Litva získaly první, třetí a čtvrté místo v žebříčku International Tax Competitiveness Index.

Po šesté v řadě bylo Estonsko v žebříčku International Tax Competitiveness Index vyhlášeno zemí s nejlepším daňovým systémem v OECD. Jeho skvělé umístění je dáno čtyřmi pozitivními rysy jeho daňového systému. Zaprvé, v Estonsku je stanovena 20% sazba pro daň z příjmu právnických osob, která je navíc uplatňována pouze na rozdělený zisk. Zadruhé, v zemi je uplatňována rovná daň ve výši 20 % na příjmy fyzických osob, která se navíc nevztahuje na příjmy z dividend. Zatřetí, estonská majetková daň se vztahuje pouze na cenu půdy, nikoli na hodnotu nemovitosti nebo kapitálu.  A konečně, v Estonsku funguje systém územní daně, který osvobozuje 100 % zahraničních zisků získaných domácími podniky od domácího zdanění (s několika omezeními).

Na třetí příčce v žebříčku International Tax Competitiveness Index se umístilo Lotyšsko, které nedávno adoptovalo estonský systém pro zdanění příjmů právnických osob a které má rovněž relativně efektivní systém zdanění práce. Litva s celkovým čtvrtým místem v žebříčku, má vůbec třetí nejnižší sazbu daně z příjmů právnických osob na úrovni 15 %, relativně neutrální zacházení s investičními náklady a dobře strukturovaný systém daně z příjmu fyzických osob.

Česká republika obsadila ve zmíněném žebříčku 10. pozici.
Pro měření neutrality a konkurenceschopnosti daňových systémů jednotlivých zemí, sledoval International Tax Competitiveness Index více než 40 proměnných v daňové politice. Tyto proměnné měří nejen úroveň daní, ale taktéž to, jak jsou daně strukturovány. Index sleduje v jednotlivých zemích daně z příjmu právnických osob, fyzických osob, spotřební daně, majetkové daně a zacházení s příjmy získanými v zahraničí.

Zdroj: TAX FOUNDATION, INTERNATIONAL TAX COMPETITIVENESS INDEX 2019
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga

Pravidelné novinky e-mailem