Počet průmyslových robotů v Rakousku se za deset let více než ztrojnásobil

Mezinárodní robotická asociace IFR pravidelně zveřejňuje fakta z robotického průmyslu po celém světě. Například počet celosvětově používaných průmyslových robotů se mezi lety 2010 a 2019 ztrojnásobil na 381 000 jednotek ročně.

„Průmysloví roboti jsou v kurzu, pokud jde o kombinování tradiční výroby s digitálními strategiemi,“ říká Susanne Bieller, generální tajemnice IFR. Sdružení identifikovalo pět hlavních trendů, které v současné době formují průmyslovou výrobu po celém světě.

Náročnější úkoly
Průmysloví roboti jsou stále častěji vybaveni umělou inteligencí (technologií AI), softwarem pro zpracování obrazu a dalšími systémy senzorů. To jim umožňuje zvládat stále náročnější úkoly. Příkladem je třídění odpadu na běžícím pásu. Doposud jej mohly dělat jen lidské ruce. Nové technologie se snadněji instalují a programují a lze je propojit v síti. Bezproblémová integrace robotů do automatizace a strategií Průmyslu 4.0 také není problém.

Chytré továrny
Automobilový průmysl je průkopníkem v oblasti řešení inteligentních továren. Využívá průmyslové roboty místo montážních linek, které dominují tradiční výrobě automobilů již více než 100 let.

Budoucnost patří propojení robotů a autonomních vozidel. Díky nejnovější navigační technologii jsou tito autonomní mobilní roboti (AMR) mnohem flexibilnější než běžné výrobní linky. Například karosérie automobilů jsou přepravovány dopravními systémy bez řidiče. 

V případě úplné změny modelu je nutné přeprogramovat pouze roboty a AMR. Před tím bylo nutné demontovat a přestavět celou výrobní linku. Rychlost integrace zároveň zvyšuje integraci pracovišť, kde lidé pracují přímo s roboty. Roboti stále častěji pracují ruku v ruce s lidmi, bez bezpečnostního plotu, který byl dříve nutností.

Nové trhy
Vývoj v oblasti sítí přispívá k rostoucímu využívání robotů v těch odvětvích, které automatizaci objevily teprve nedávno. Jedná se například o potravinářský průmysl a nápoje, textilní průmysl, ale také dřevozpracující průmysl či plasty. Postupující digitální transformace povede ke zcela novým obchodním modelům, neboť producenti se budou moci diverzifikovat snadněji než kdy dříve. V inteligentní továrně lze rychle smontovat různé výrobky na stejném systému. Tradiční neflexibilní výrobní linka bude brzy zastaralá.

Ochrana životního prostředí
Požadavky na to, aby průmysl v budoucnu vyráběl co nejvíce CO2 neutrálně, nahrává investicím do moderní robotické technologie. Moderní roboti pracují efektivně a snižují energetickou spotřebu výroby přímo při jejich použití. Díky jejich precizní práci se produkuje méně zmetků a vadného zboží, což má pozitivní vliv na využití zdrojů a výstupů.

Kromě toho se roboti používají také při nákladově efektivní výrobě systémů pro obnovitelné energie. Patří sem například výroba fotovoltaických modulů nebo vodíkových palivových článků.

Dodavatelské řetězce
Pandemie upozornila na slabosti globalizovaných dodavatelských řetězců. Výrobci nyní mají možnost přemýšlet o dodavatelských trasách ze zcela nové perspektivy. Pokud automatizace sladí výrobní podmínky, získají výrobci novou flexibilitu, která dříve v regionech s vysokými mzdami zmizela, např. ve většině zemí Evropské unie, Severní Americe, Japonsku nebo Jižní Koree. Automatizace pomocí robotů nabízí produktivitu, flexibilitu a bezpečnost.

„Pokrok v robotice přispívá k rostoucímu využívání robotů,“ říká Dr. Susanne Bieller, generální tajemnice IFR. „Pandemie covid-19 sama o sobě nespustila žádné nové trendy, ale posunula používání robotiky za hranice zavedené praxí. V tomto ohledu se pandemie ukazuje jako největší hnací síla změn v tomto odvětví.“

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko. 
Zdroj: 
https://industriemagazin.at
• Témata: Průmysl 4.0
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí