Podepsána dohoda o výstavbě tří vodních elektráren na Drině

Premiérka Srbska Ana Brnabić a předseda vlády bosenské entity Republiky srbské Radovan Višković podepsali v Banja Luce dohodu o výstavbě 3 nových vodních elektráren na horním toku řeky Driny, která tvoří přírodní hranici mezi Srbskem a Bosnou a Hercegovinou. Cena ohlášeného projektu má činit 520 milionů EUR.

Tři nové vodní elektrárny mají v budoucnu tvořit systém s názvem Horní Drina. Za účelem realizace projektu vznikla i energetická společnost „HES Gornja Drina“, ve které má 51 % podílu ve vlastnictví Elektroprivreda Srbije a zbylých 49 % Elektroprivreda Republike Srpske. Obě zmíněné společnosti mají ve svých zemích na starosti zásobování a elektrickou energií a údržbu přenosové soustavy. Předseda vlády Republiky srbské Radovan Višković uvedl, že na výstavbu první elektrárny pod názvem „Buk Bijela“ bude třeba 6 let. Tato první hydrocentrála má po dokončení mít výkon 180 MW a finanční náklady na její výstavbu se odhadují na 200 milionů EUR.

Výstavba systému Horní Drina je druhým strategickým projektem, jehož realizace v poslední době započala na relaci Bělehrad – Banja Luka. Druhým je projekt mezinárodního letiště v Trebinje, které má být dokončené v roce 2022 a do jehož výstavby Srbsko investuje celkem 51 milionů EUR.

Zdroj: rs.n1info.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Bělehradě.
• Teritorium: Srbsko