Podíl šedé ekonomiky na HDP dosahuje v Lotyšsku téměř jedné čtvrtiny


  • Země: LV – Lotyšsko
  • Datum zveřejnění: 15.05.2019

Výzkumný pracovník dále uvádí, že šedá ekonomika v minulém roce rostla navzdory ekonomickému růstu a celkově lepší situaci. V r. 2018 byl největší podíl šedé ekonomiky tvořen tzv. „obálkovými výplatami“ (43,5 %) a nepřiznanými příjmy (35,2 %). V Lotyšsku zůstává také problémem neoficiální zaměstnání (9,6 %).

Podíl neregistrovaných podniků se v Lotyšsku rovněž zvýšil – ze 6,5 % v r. 2017 na 8,6 % v r. 2018. Arnis Sauka doplňuje, že se jedná především o nové a malé firmy. Nicméně, v Lotyšsku stále existují i velké neregistrované společnosti.
Závěry studie také uvádí, že podíl šedé ekonomiky v Litvě se zvýšil z 18,2 % na 18,7 %, zatímco v Estonsku se tento podíl v minulém roce snížil z 18,2 % na 16,7 %.

Zdroj: LETA, 15.5.2019
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga.

Souborové přílohy