Podíl stínové ekonomiky v lotyšském stavebnictví vloni klesl na 30,7 %

Podíl stínové ekonomiky na lotyšském stavebním sektoru se postupně snižuje.

Dle studie profesora Arnise Sauki (SSE Riga), jež je zpracovávána každoročně, podíl stínové ekonomiky ve stavebnictví v loňském roce opět klesl a činil 30,7 %. Ve srovnání s rokem 2018, kdy podíl stínové ekonomiky v odvětví tvořil 34,1 %, tak došlo k poklesu o 3,4 procentního bodu.
Poprvé byla studie stínové ekonomiky ve stavebnictví provedena v Lotyšsku v roce 2016 podle údajů za rok 2015. Tehdy podíl stínové ekonomiky v tomto odvětví činil 40 %. Jeho podíl za pět let tak klesl o 9,3 procentního bodu.
Podle výsledků nedávné studie se v loňském roce snížil podíl tzv. „mezd v obálkách“ ve stavebnictví o 1,2 procentního bodu – v roce 2019 byly vyplaceny 27 % osob zaměstnaných v tomto odvětví, zatímco v roce 2018 – 28,2 %. Podíl příjmů, které podniky ve stavebním sektoru v loňském roce nepřiznaly, činil 23 %, v roce 2018 – 27,1 %. Také se snížil počet neoficiálně najatých zaměstnanců – na 16 % (ve srovnání s 18,8 % o rok dříve).
Podle údajů za rok 2018 činil podíl stavebnictví na národní ekonomice 7,1 % (oproti 6 % v roce 2017 a 5 % v roce 2010). Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví v loňském roce činil 61 623 lidí, zatímco v roce 2018 pracovalo v průmyslu 57 822 lidí.
Studie byla provedena v březnu 2020 ve spolupráci se sociologickou agenturou „Latvijas fakti“. Do studie byli zapojeni CEO a přední odborníci 250 stavebních společností v Lotyšsku.

Zdroj: LETA, 29.4.2020
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga (Pobaltí).

Pravidelné novinky e-mailem