Podle OSN musí zemědělci předělat své tradiční praktiky. Kanaďané již začali

Mezivládní panel pro změnu klimatu pod OSN minulý týden vydal zprávu varující před klimatickými změnami a degradací půdy, které mohou ohrozit světovou zásobu jídla. Tradiční zemědělské praktiky nevedou k udržitelnosti půdy a pouze ji využívají.

V kanadských provinciích Alberta, Saskatchewan a Manitoba je zemědělství a farmaření velmi rozšířené. Místní farmáři ve stále větší míře využívají nové zemědělské praktiky, které i podle zprávy OSN jsou udržitelnými a vedou ke snížení emisí skleníkových plynů. Jednou z nejdůležitějších změn je snaha o udržení uhlíku v půdě, což zvýší organický podíl půdy, přispěje udržitelnosti a odolnosti půdy proti erozi. Toho kanadští farmáři dosahují různými způsoby – např. pěstují nevýdělečné rostliny, které pomáhají navýšit organickou složku v půdě nebo neorají půdu, aby nebyla organická část půdy narušena.

Ve zprávě byl osočován také chov dobytka kvůli emisím methanu, avšak kanadští farmáři i v této oblasti našli metody pro udržení uhlíku v pastvinách, aby kompenzovali emise skleníkových plynů. Např. přesouvají stáda dobytku každý den na jiné místo, aby byly prérie rovnoměrně fertilizovány, ty pak ponechají bez zásahu, aby traviny stimulované dobytčím trusem narostly do požadované výše.

Zdroj: The Canadian Press
Vypracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Calgary

Pravidelné novinky e-mailem