Podle společnosti Airbus se světová flotila letadel do 20 let zdvojnásobí

Airbus predikuje pozitivní vyhlídky pro letecký průmysl ve světě. Silné oživení letecké dopravy po pandemii tlačí poptávku po nových letadlech.

Výrobci letadel si mnou ruce. Evropská společnost Airbus odhaduje, že letecké společnosti do roku 2041 nakoupí 39 490 nových letadel, a to v důsledku růstu celosvětové letecké dopravy a potřeby přejít na úspornější letadla.

Ilustrační fotografie

Navzdory propadu celosvětové letecké dopravy, která by se měla vrátit na úroveň roku 2019 až v letech 2023-2025, nebude mít pandemie covidu-19 dlouhodobý dopad na potřebu nových letadel. Zatímco 60 % budoucích dodávek bude použito na pokrytí nárůstu provozu 24 000 letadel, zbylých 40 %, to je 15 400 letadel, bude použito jako náhrada za dnes provozovaná letadla, stroje s nižší spotřebou paliva.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Paříži bude pořádat společný stánek českých firem na veletrhu AEROMART Toulouse 22, který je organizovaným setkáním mezi subdodavateli a zadavateli zakázek v leteckém a vesmírném průmyslu. Veletrh umožňuje setkání s nákupčími významných zahraničních firem formou předem odsouhlasených individuálních schůzek. Pro tuzemské aktéry leteckého průmyslu se tak jedná o výbornou příležitost, jak se v podnebí pozitivních predikcí ukázat světu.

Pro více informací ohledně české expozice na veletrhu neváhejte kontaktovat kancelář CzechTrade Francie.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.

• Oblasti podnikání: Letecký průmysl
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí