Podnikatelé mohou ušetřit tisíce na školkovném. Opět se zvyšuje

Při vyplňování přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2019, které je nutné odevzdat do počátku dubna nebo července 2020, si mohou živnostníci a podnikatelé odečíst z daně takzvané školkovné. To se letos zvyšuje o 1150 korun.

„Díky školkovnému si rodiče malých dětí polepší až o tisíce korun,“ upřesňuje daňová poradkyně ze společnosti TaxVision Blanka Štarmanová. Zmíněný bonus mohou využít i ti, kteří uplatňují daňové paušály.

Maximální sleva pro zdaňovací období 2019 bude 13 350 korun, loni dosáhli plátci daně maximálně na 12 200 korun. Školkovné totiž odpovídá výši minimální mzdy v ČR k prvnímu dni tzv. zdaňovacího období.

Daňové poplatníky potěší stát také v následujícím roce. Sleva na dítě v předškolním zařízení vyšplhá za rok 2020 až na 14 600 korun. Ty ovšem odečtete pouze v případě, že platíte vyšší roční školné. Pokud zaplatíte školce za rok například jen devět tisíc, odepíšete z daní tuto částku.

Odpočty se týkají samozřejmě jen matek a otců, kteří platí docházku svých dětí do mateřských škol nebo jiných dětských skupin. Pokud mají majitelé živnostenského listu dvě děti, jež navštěvují například soukromou lesní školku, od daní si mohou odečíst až 26 700 korun.

Maximální sleva na dani z příjmů, jíž mohou při přiznání daně za rok 2019 využít rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu, se tedy zvyšuje o 1150 korun na jednoho potomka.

Potvrzení jako příloha přiznání

„Nárok na slevu ve výši zaplacených (a prokázaných) příspěvků školce má pouze jeden z rodičů-poplatníků žijících s potomkem ve společné domácnosti. V daňovém přiznání musí nárok na slevu prokázat potvrzením školky o výši výdajů za umístění dítěte,“ prozrazuje Blanka Štarmanová. Potvrzení se týká celoročních výdajů za rok 2019.

V daňovém přiznání je na tuto slevu řádek 69a s označením „sleva za umístění dítěte“. Potvrzení od mateřské školy musíte přidat k růžovému tiskopisu jako povinnou přílohu. Pokud podáváte přiznání elektronicky, najdete formulář na stránkách FS ČR.

„V písemném potvrzení uvedete adresu školky, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, dále je zde vyčíslená částka školkovného, datum a podpis zástupce mateřské školy,“ shrnuje daňová poradkyně Mazars Gabriela Ivanco.

Kdy máte nárok?

Navštěvuje-li vaše dítě předškolní zařízení, tj. dětskou skupinu, mateřskou školu (může být i firemní či soukromá) a dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako například lesní školka, soukromé jesle či dětské centrum. Výjimkou jsou zájmové kroužky.

Právo na slevu není omezeno věkem dítěte. Můžete ji uplatnit i v případě odkladu školní docházky, pokud platíte školné. Navíc se musí jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti. Definice společně hospodařící domácnosti je v § 21e odstavci 4. zákona o daních z příjmů.

Příklad

Živnostník J. Dvořák uplatňuje při přiznání daně z příjmu šedesátiprocentní výdajový paušál. Jeho příjmy dosáhnou v roce 2019 550 tisíc korun. Po odečtení šedesáti procent na výdaje představuje jeho daňový základ 220 tisíc. Na dani z příjmu (15 procent ze základu) by měl zaplatit 33 tisíc korun. Protože má ale čtyřleté dítě v mateřské škole a ročně za jeho umístění platí 15 000 korun, může si odečíst z daní maximální školkovné. Po odečtení slevy na poplatníka 24 840 korun a školkovného nezaplatí státu na dani ani korunu (33 000 – 24 840 – 13 350 korun).

Společná, nebo střídavá péče

Jak bylo zmíněno výše, ve společné domácnosti může slevu uplatnit jen jeden z rodičů. Výjimkou je společná, nebo střídavá péče, v těchto případech jde totiž o dvě samostatně hospodařící domácnosti.

Pokud je školné skutečně zaplaceno oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo v jejich domácnosti, může si slevu za umístění potomka uplatnit každý z nich, a to opět až do výše 13 350 korun.

Školkovné mohou samozřejmě využít i zaměstnanci (a to v ročním zúčtování daně, které za ně zpracovává zaměstnavatel). Týká se i rodin, kde oba rodiče pracují za průměrnou nebo vyšší mzdu, a jež tedy nesplňují kritéria pro přiznání klasických přídavků na děti.

Jakub Procházka

Pravidelné novinky e-mailem