Podnikatelská mise pro české firmy z pivovarského sektoru

České firmy mají možnost zúčastnit se v první polovině června 2021 podnikatelské mise do Madridu, jejímž cílem je rozvinutí exportního potenciálu českých firem, nalezení nových obchodních partnerů na španělském trhu a zvýšení povědomí o českém pivovarnictví ve Španělsku.

Akce se uskuteční v rámci dvou dnů a bude rozdělena do několika částí: oborová konference, představení českých firem; B2B jednání se španělskými firmami z oboru; společenská akce na rezidenci velvyslance ČR v Madridu s ochutnávkou piv a ukázkou pivovarských technologií.

Tato prezentace je finančně podpořená Ministerstvem zemědělství ČR, jde o výjimečnou příležitost pro navázání kontaktů s novými zahraničními partnery a zároveň o propagaci firmem v odborových časopisech, asociacích a v rámci široké škály online kanálů. V neposlední řadě rovněž proběhne degustace a ukázka produktů a služeb.

Mise podporuje produktové kategorie, jako jsou pivovarnické technologie, regionální pivovary, sládci a další know-how.

Akci pořádá Velvyslanectví ČR ve spolupráci s kanceláří CzechTrade Španělsko, kanceláří CzechTourism a za podpory Ministerstva zemědělství ČR. Termín bude upřesněn v průběhu dubna v návaznosti na letecké spojení.

Po celou dobu akce budou k dispozici zástupci agentur a velvyslanectví. Zajištěno bude rovněž tlumočení, doprava z/na letiště, občerstvení a korekce firemních propagačních materiálů do španělštiny.

Zastupitelský úřad ČR v Madridu zodpoví dotazy týkající se mise, forem prezentace, doprovodných služeb a poradí, jak se nejlépe na zmíněnou akci připravit. Pro více informací ho kontaktujte na e-mailu: commerce_madrid@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Madridu (Španělsko).

Pravidelné novinky e-mailem