Podnikni to! Nově v jihomoravském Tišnově, Veselí nad Moravou a Znojmě

Vytvoření kvalitního preinkubačního zázemí je základním předpokladem úspěšného rozvoje podnikání v regionech. Proto Jihomoravský kraj se společností Podnikni to! již druhým rokem rozšiřuje systém konzultační podpory pro začínající podnikatele.

Nejnovější podnikatelské komunity Podnikni to! vzniknou v Tišnově, Veselí nad Moravou a Znojmě. Konzultační podpora posiluje kvalitu života v obcích Jihomoravského kraje a vytváří udržitelnou podporu vzniku nových podnikatelských projektů i firem.

Ilustrační fotografie

V rámci programu probíhá pravidelná osvěta v oblasti podnikání. Pořádají se pracovní workshopy a buduje se komunita podnikavců, kteří mají potenciál pozitivně působit na zaměstnanost v regionu.

„Naším dlouhodobým cílem je podpořit vznik a rozvoj místních komunit a platforem začínajících podnikatelů. Vyvolat zájem o jejich vzájemnou podporu a spolupráci. Tlumit odliv talentovaných podnikavých lidí z hospodářsky slabších částí Jihomoravského kraje a přispět k vytvoření či udržení kvalifikovaných pracovních míst v regionech,” dodává radní pro vědu, výzkum a inovace Jiří Hlavenka.

Redakčně upravená tisková zpráva Jihomoravského kraje

Doporučujeme