Zdroj: CzechTrade

Podnikové dluhopisy ve Vietnamu ztrácejí důvěru investorů

Investoři ztrácejí důvěru v podnikové dluhopisy Vietnamu. Důvodem jsou nepravdivé informace od emitentů, omezená kvalita nebo chybějící zajištění.

Důvěra investorů se výrazně snížila v důsledku výkyvů akciového trhu a některých skandálů s korporátními dluhopisy, ke kterým docházelo od začátku roku.

Ilustrační fotografie

Podle Phạm Ngọc Hưng, vedoucího právní kanceláře Phạm Hưng, je důvodem, proč investoři ztrácejí důvěru v podnikové dluhopisy, to, že emitenti zveřejňují nepravdivé informace, zatímco kvalita zajištění je omezená nebo schází.

Zprostředkovatelům dluhopisů chybí povolení od příslušného orgánu. Některé podniky nemají schválené plány vydávání dluhopisů podle předpisů a nemají auditem ověřenou účetní závěrku za období předcházející roku vydání.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Na trhu působí mnoho bezproblémových podniků. Dluhopisy se zajištěním mají stále vysokou úroveň bezpečnosti. Investoři se proto potřebují učit informace ze spolehlivých a transparentních zdrojů. Před provedením investice by měli sledovat aktuální stav podnikání a zaznamenávat informace z oficiálních a důvěryhodných zdrojů. „Neposlouchejte fámy. Komerční banky a společnosti s cennými papíry poskytují seriózní poradenství v oblasti vydávání dluhopisů,“ vyzývá Hung.

Podle finančního experta Đinh Thế Hiểna je znakem bezpečných podnikových dluhopisů úroková sazba, která není o 30 % vyšší než sazby bankovních úvěrů. Takovými emitenty jsou veřejné akciové společnosti kotované nebo hodnocené AAA renomovanou ratingovou agenturou.

Investoři by si měli zjistit informace o známých společnostech, které jsou mezi 500 nejlepšími podniky na burze. Tyto společnosti vydávají dluhopisy s úrokovými sazbami uprostřed úvěrových sazeb komerčních bank nebo i vyššími, dosahujícími až 4 %. Doposud mohly být úrokové sazby 14 % nebo méně. Úroková sazba vykazuje stabilitu a je relativně bezpečná, což snižuje míru rizika.

Ilustrační fotografie

Pokud jde o tlaky na splatnost dluhopisů v blízké budoucnosti, podniky musí nejprve vypočítat možnost své vlastní vnitřní síly. Firmy, kterým se daří dobře, ale jejich věřitelé žádají o zpětný odkup dluhopisů, mohou použít hotovost pro zmírnění tlaku. Pro podniky s nedostatečnými finančními prostředky nebo špatnými obchodními výsledky je požadavek na zpětný odkup dluhopisů zátěží. Podniky tak potřebují restrukturalizaci, aby eliminovaly nutnost prodeje svých aktiv.

Za prvních deset měsíců roku 2022 trh zaznamenal 23 emisí dluhopisů pro veřejnost v hodnotě téměř 10,6 bilionu dongů, což jsou 4 % z celkové hodnoty emise, a 413 vnitropodnikových emisí v hodnotě 240,7 bilionu dongů, což představuje 96 % celkové vydané hodnoty. V meziročním srovnání se hodnota dluhopisů vydaných pro veřejnost snížila o 56 % a vnitropodnikových klesla o 51 %.

Finance a bankovnictví jsou přední průmyslovou skupinou, pokud jde o hodnotu emisí v prvních devíti měsících roku 2022. Představují 57,7 % celkové hodnoty emisí, to je o 15,2 % méně než vloni. Sektor realit se na celkové hodnotě emise podílel 21,5 %. Jedná se o meziroční prudký pokles o 67 %.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Vietnam.
Zdroj: vietnamnews.vn

• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí