Pohledávky připravují obce i firmy o stamiliony. Řešením může být jejich digitalizace

Obce v Česku přicházejí až o 1,5 miliardy korun ročně, protože nedokážou řešit pohledávky za drobné komunální služby. Jedním z řešení může být digitalizace správy pohledávek, která zefektivňuje výběr a navíc usnadňuje splacení dlužníkům.

Česká města i vesnice přicházejí o podstatné příjmy do svých rozpočtů, protože nedokážou řešit pohledávky za drobné komunální služby, jako je svoz odpadu, pokuty za špatné parkování nebo poplatky za psa.

Ilustrační fotografie

Vymáhání těchto malých, ale četných pohledávek je navíc neefektivní a přináší vyšší náklady nejen pro obce, ale pro samotné dlužníky. Podle společnosti Rekenber mohou ztráty na straně obcí přesáhnout 1,5 miliardy korun ročně.

Pohledávky do 500 korun, které obvykle vznikají nezaplacením komunálních služeb (svoz odpadu, poplatky za parkování či stočné, poplatky za psa) představují vzhledem ke své četnosti pro obce vysokou administrativní zátěž. V důsledku pak mohou způsobit problémy ve financování místních služeb.

Firmy řeší stejné problémy

Podobnou problematiku řeší i velké množství firem. I když je jejich podnikání zdravé a životaschopné, hrozí jim takzvaná druhotná platební neschopnost.

Jedná se o situaci, kdy klíčový odběratel (nebo odběratelé) nezaplatí za poskytnuté služby či produkty, což má za následek neschopnost společnosti splácet své vlastní závazky. Z této spirály se pak vlivem omezeného cash flow, smluvních úroků a poškozené reputace těžko uniká.

Exekuce je třeba znovu novelizovat. Jejich administrace se dotýká téměř všech firem

Řešením je pravidelné prověřování kredibility partnerů, zvládnutý risk management a správně nastavené cash flow s dostatečnou finanční rezervou, která dokáže platební schopnost podniku v případě potřeby na několik týdnů až měsíců udržet.

Ne vždy se ovšem dát úpadek obchodního partnera předvídat. Proto se vyplatí vztahy s partnery smluvně ošetřit a veškeré dodavatelsko-odběratelské podklady evidovat, což zvyšuje šanci na úspěch u soudu. V opačném případě se vymahatelnost pohledávek v oblasti B2B snižuje o desítky procent.

Malé dluhy, velká administrativa

Vymáhání drobných pohledávek je pro zmíněné subjekty složité z několika důvodů.

Na dluhy do 500 korun vůči obecním samosprávám občané snáze zapomínají. Ve chvíli, kdy je částka po splatnosti, pak chybí radnicím efektivní způsoby, jak její zaplacení připomínat a vymáhat.

Na aktivní řešení drobných pohledávek ve formě telefonátů, SMS zpráv nebo dopisů nemají obce kapacity. Překážkou bývají také chybějící kontaktní údaje, jako je e-mail nebo telefon. Dlužník mnohdy o svém závazku ani neví, neboť mu upomínka přijde na neplatnou adresu.

Mladí živnostníci splácejí své dluhy až třikrát hůře než jejich starší kolegové

„Podle našich zkušeností jsou drobné pohledávky téma, se kterým se potýká prakticky každá obec nad 1 000 obyvatel, tedy zhruba 1 500 českých měst a obcí. Problém je navíc velmi komplexní – ovlivňuje cash flow, zasahuje do oblasti strategického vedení a komunikace s obyvateli. Lepší správa pohledávek pomůže i těm nejmenším obcím získat do rozpočtu významné desítky tisíc korun, u středních a větších měst se pak bavíme řádově o milionech až desítkách milionů korun,“ vysvětluje Peter Zvirinský, zakladatel společnosti Rekenber.

Jak zvýšit návratnost pohledávek?

Státní a veřejné instituce, podniky a obce tvoří dle počtu insolvenčních řízení celých 20 procent z Top 1000 věřitelů.

V celkovém počtu pohledávek jsou na prvním místě právě města a obce, celkem mají v insolvencích „zamčených“ asi 30 miliard korun.

Návratnost na českém insolvenčním trhu činí v současné době průměrně 30 procent za 5 let, odhaduje se, že od roku 2024 se návratnost sníží na polovinu. To by pro obce znamenalo další prohloubení ztrát z pohledávek.

„Abychom nabídli nejen obcím, ale i dalším státním i soukromým organizacím účinné řešení, vytvořili jsme technologickou platformu, která z procesu vymáhání pohledávek odstraňuje většinu manuálních administrativních úkonů. Díky tomu lze docílit efektivity a návratnosti i v oblasti drobných pohledávek,“ popisuje výhody platformy Rekenber Bohdan Hemžal, druhý z jejích zakladatelů.

Česko je v úrovni digitalizace a kvalitě infrastruktury 10. nejlepším státem EU

„Hlavní myšlenkou je snadnější, pozitivnější a personalizovaná interakce věřitele se samotným dlužníkem. Výsledkem je o 10 procent vyšší návratnost pohledávek, pětinový nárůst pohledávek vyřešených smírně a celkově o 25 procent vyšší spokojenost ze strany dlužníků. Věřitelé tak mají více splacených pohledávek a zároveň udrží klienty, dodavatele nebo občany na své straně,“ dodává Bohdan Hemžal.

Past sekundární platební neschopnosti

Obce mají stejně jako firmy povinnost řídit se péčí řádného hospodáře. V případě nezaplacených pohledávek však stojí před dilematem. Náklady na získání nezaplacených poplatků jsou v případě manuálního zpracování extrémně vysoké a efektivita mizivá.

Samosprávy navíc řeší i dilema, jak moc „znepříjemňovat“ život vlastním obyvatelům. V případě, že se tyto pohledávky rozhodne nevymáhat, se však připravuje o velké množství finančních prostředků.

Ty pak mohou v rozpočtu chybět a negativně ovlivnit například investice s cílem zpříjemnit život v obci.

Redakčně upravená tisková zpráva Rekenber

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme