Zdroj: CzechTrade

Polovinu spotřeby elektřiny v Německu pokryjí obnovitelné zdroje energie

Za první polovinu roku 2023 vygenerovaly obnovitelné zdroje tolik energie, že pokryla 52 % spotřeby elektřiny v Německu. Jedná se v tomto případě o navýšení oproti minulému roku.

Tento podíl má s dalšími roky narůstat. Oproti první polovině roku 2022 se jedná o nárůst o tři procenta.

Ilustrační fotografie

Hlavní faktor nárůstu pokrytí spotřeby obnovitelnými zdroji energie tkví v tom, že v květnu bylo neobvykle slunné počasí, tudíž fotovoltaiky mohly vyrobit více elektřiny. Podle čísel se jednalo v květnu 2023 díky slunnému počasí o pokrytí z 57 %. V červnu by tento rekord mohl být překonán.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Mimo sluneční energii pokryly větrné elektrárny na souši ze 42 % celkovou spotřebu, za nimi se řadí právě fotovoltaické elektrárny, následují biomasa, větrné elektrárny na moři a vodní elektrárny.

Navyšování pokrytí spotřeby obnovitelnými zdroji energie a celková výstavba infrastruktury úzce souvisí i se strategií Spolkové vlády, aby Německo dosáhnulo svých klimatických cílů a stalo se tak nezávislé na fosilních palivech. Německo hodlá do roku 2030 pokrýt svou spotřebu z 80 % obnovitelnými zdroji energie. Kompletní klimatické neutrality by mělo dosáhnout v roce 2045.

Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Německo.
Zdroj: Spiegel.de

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme