Polska vláda podporuje nákupy elektromobilů

Koncem června byl v Polsku zahájen očekávaný nábor žádosti na nákup elektrovozů.

Národní fond pro ochranu životního prostředí a vodního hospodářství vyhlásil rovnou tři výzvy. Jedná se o programy: Green Car, eVan a Koliber. První je dedikován fyzickým osobám, druhý společnostem používajícím dodávky, třetí řidičům taxi.

Z dostupných informaci vyplývá, že program „Zelené auto“ je žadateli využíván nejčastěji. Žadatel může v tomto programu získat příspěvek státu do 18 750 PLN (cca 112 500 CZK).

Ve třech programech s celkovou hodnotou přes 140 mil. PLN bude možné získat finanční prostředky až pro 4–4,5 tis. automobilů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Polsku
Zdroj: wnp.pl; www.elektrowoz.pl

Pravidelné novinky e-mailem