Polsko chce vybudovat první jadernou elektrárnu

Vypracovala zahraniční kancelář CzechTrade Polsko
Zdroj:gospodarka.dziennik.pl

Celkově by mělo být vybudováno šest reaktorů s kapacitou 6 až 9 GW, měly by být postaveny dvě elektrárny.

Jako jeden z cílů energetické koncepce Polska do roku 2040 je implementace jaderné energetiky. Dlouhodobě pracuje s myšlenkou vybudování jaderné elektrárny. Aktualizovala proto Program polské jaderné energetiky, ze kterého vyplývá, že první reaktor by měl fungovat do roku 2033. Podle harmonogramu projektu by mělo být do roku 2022 vybráno místo první elektrárny a podepsána smlouva s dodavatelem technologií. Práce by měly být započaty v roce 2026, první reaktor by měl být činný v roce 2033. Druhá elektrárna by se měla stavět v letech 2032 až 2039. Jsou zvažovány dvě lokality: Kopalino, Żarnowiec a oblasti využívané přes současné elektrárny Bełchatów, Pątnów.
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Polsko