Zdroj: CzechTrade

Polsko je gigantem ve výrobě lithium-iontových baterií

Podle prognóz BNEF dosáhne celosvětová výrobní kapacita baterií v roce 2027 8 945 GWh. Evropa vyrábí 14 % této kapacity, Polsko a Maďarsko se podílí 9 % na této produkci.

V roce 2022 dosáhla polská výroba lithium-iontových baterií hodnoty 38 miliard zlotých. Polsko je v tomto odvětví skutečným gigantem. Produkce baterií představuje více než 2,4 % polského exportu. Hodnota bateriového sektoru se za posledních šest let zvýšila 38krát, z 1 miliardy zlotých v roce 2017 na více než 38 miliard zlotých v roce 2022.

Ilustrační fotografie

Polská asociace pro alternativní paliva (PSPA) tvrdí, že Polsko má šanci udržet svou pozici i v příštích pěti letech. Pro udržení vedoucí pozice je však nezbytné investovat do surovin, kvalifikovaného personálu a inovací.

Základní surovinou pro výrobu baterií je jednoznačně lithium. Výzvou pro evropské státy jsou dvě věci. Na evropském území je mnoho zdrojů lithia (Česko, Srbsko, Rumunsko a další), ale mnoho těžebních dolů je zatím ve fázi příprav. Tudíž první výzvou je zprovoznit doly, tou druhou je vytvořit efektivní systém zpětného odběru a tím uzavřít životní cyklus baterií (výroba, použití, recyklace).

Růst poptávky po bateriích znamená zvýšenou potřebu kvalifikovaného personálu. Evropská komise předpokládá vytvoření až 4 milionů nových pracovních míst  a očekává proškolení 800 000 zaměstnanců do roku 2025. To by mohlo posílit pozici střední a východní Evropy v bateriovém průmyslu.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko.
Zdroj: biznes.interia.pl

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme