Polským exportérům drůbeže se daří, vývoz vzrostl o 11 %

Z globálního pohledu je lídrem v produkci drůbežího masa USA (19,5 mil. tun), Brazílie (13,6 mil. tun) a Evropská unie (12,5 mil. tun).

Polsko je největším dodavatelem drůbežího masa do třetích zemí a hlavním producentem drůbeže v Evropské unii. V minulém roce se dokonce podařil navýšit objem vývozu tohoto masa až o 11 % oproti roku 2018, celkově tak bylo exportováno drůbeží maso v hodnotě 3,1 mld. EUR.

Ve srovnání s rokem 2004, kdy Polsko vstoupilo do Evropské unie a v němž exportovali 142 tis. tun masa, byl vývoz v roce 2019 třináctkrát vyšší.

Celkem 71 % vyprodukovaného masa je určeno pro trh Společenství, zbytek se vyváží mimo Unii. Hlavními odběrateli jsou Německo (15 %), Velká Británie a Nizozemsko (po 8 %). Do České republiky je vyvezeno 5 % polského drůbežího masa (5. příčka). Mimo Evropskou unii se dováží především na Ukrajinu (7 %), dále pak do Jižní Afriky, Ghany, na Kubu, do Hongkongu a Číny.

V minulém roce vzrostl také dovoz drůbeže do Polska, konkrétně se jednalo o 186 tis. tun. Část importu tvoří i maso původem z Ukrajiny, které přes polský trh putuje do zemí Evropské unie.

Vypracovala zahraniční kancelář CzechTrade Polsko, Ivo Šipl
Zdroje:
https://swiatrolnika.info/

Pravidelné novinky e-mailem