Pomoc automobilovému průmyslu v Rusku musí přijít okamžitě

Finanční pomoc výrobcům osobních vozů i dopravních prostředků MHD.

Prezident Putin projednal dne 24. dubna se zástupci automobilového průmyslu a odpovědných ministerstev současnou situaci, kdy většina automobilek je na odstávce a prodeje nových vozů se téměř zastavily. Putin připomněl, že v odvětví je zaměstnáno přes 300 tisíc zaměstnanců a prioritou všech musí být v této chvíli zachování maximální možné zaměstnanosti v odvětví. Vládě bylo přikázáno vypracovat podrobný materiál k tétautoo nejen finanční pomoci a okamžitě stimulovat všechna ministerstva a státní organizace k nákupům výhradně vozů vyrobených na území RF.

Tato podpora se nebude týkat pouze osobních vozů, ale i prostředků MHD. Putin na schůzce oznámil, že již se svými některými kolegy ze silových ministerstev projednal nákupy cca 25 tis. kusů nových vozů, bez bližší specifikace. Dalších pět miliard rublů je připraveno na financování nákupu nových sanitních vozů pro potřeby ministerstva zdravotnictví, tyto vozu budou určeny především pro ruské regiony. Dalšími opatřeními, které byly přijaty, je snížení ceny vozů tuzemské provenience o 10 %; umožnění odložení výplaty utilizačního poplatku automobilkám; podpořit již lokalizované zahraniční producenty, částkou šesti miliard rublů podpořit auto – leasing a stejnou částkou finanční úvěry při nákupu nových vozů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva.

Pravidelné novinky e-mailem