Poptávku po bydlení v Austrálii čeká tvrdý úder, migrace do Austrálie se prakticky zastavila

Během následujících tří let by se poptávka po bydlení u protinožců mohla propadnout o 232 000 kontraktů. Důvodem jsou uzavřené mezinárodní hranice a upadající růst populace na kontinentu.

Pandemie způsobená koronavirem, by mohla během následujících tří let snížit poptávku po bydlení o 129000 až 232000 uzavřených smluv předpovídá vládní agentura. Průzkum státní korporace pro financování nemovitostí a investice předpokládá, že růst populace by mohl mezi roky 2019 až 2021 poklesnout o 214 000. Takovýto pokles čítající 0,8 % byl naposledy zaznamenán během 1. světové války a v době po skončení baby boom v roce 1971.

Úpadek je způsoben uzavřením mezinárodních hranic, které prakticky přerušilo migraci. Právě přísun lidí ze zahraničí se od roku 2007 podílí na růstu populace 59 %. Mezinárodní studenti představují 50 % migrace. A právě Indie a Brazílie, které jsou nyní jedny z nejvíce zasažených zemí covidem, jsou největším zdrojem těchto studentů.

Zveřejněný průzkum tak poukazuje na rostoucí závislost růstu populace právě na lidech migrujících ze zahraničí, kteří zároveň tvoří významnou část poptávky po bydlení. Výkonný ředitel korporace Nathal Dal Bon vidí budoucnost poptávky po bydlení s ohledem na situaci způsobenou covidem, jako velice nejistou.

Poznatky z globální finanční krize GFC naznačují, že ekonomické faktory jako míra nezaměstnanosti nebo hodnoty měnových kurzů jsou též pro mezinárodní studenty důležité při výběru Austrálie. Po globální finanční krizi Austrálii trvalo čtyři roky docílit počtu mezinárodních studentů, na které byla země zvyklá před krizí. Předchozí dvě recese též potvrdily, že stoupající míra nezaměstnanosti má negativní vliv na růst populace.

Předpokládaná druhá infekční vlna pravděpodobně dále zpomalí růst populace, která jen přispěje do celkového propadu. Náprava tak bude bolestivá a poptávka po bydlení bude značně oslabená.

Zdroj: https://www.theguardian.com/
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály
• Teritorium: Austrálie