Poradna: Co čeká podnikatele v roce 2020?

Co čeká podnikatele v roce 2020? František P., Praha 

Legislativa a sociálně-zdravotní oblast

Od 1. ledna budou mimo jiné platit jednotná data účinnosti. V praxi to znamená, že ke změně legislativy bude docházet jen dvakrát ročně, a to 1. ledna a 1. července. 

Začne platit eNeschopenka, elektronicky propojí lékaře, zaměstnavatele a Českou správu sociálního zabezpečení, což by v praxi mělo znamenat méně papíru a větší přehled. Se sociální i zdravotní oblastí souvisí také pojištění, dojde ke změně jeho výše. 

Minimální zdravotní pojištění bude od příštího roku 2 352 korun, tato částka měsíčně se bude odvádět od února, platí se totiž zpětně. Půjde o 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy. Od dubna se rovněž změní minimální výše záloh na pojistné na důchodové pojištění, nově se bude jednat o 2 544 korun měsíčně, tedy 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy. S Novým rokem se rovněž zvýší minimální mzda, a to na 14 600 korun ze současných 13 350 korun.

EET a daně

Počínaje květnem příštího roku budou muset evidovat všechny hotovostní platby (uhrazené v hotovosti, šekem, směnkou či zápočtem kauce nebo jistiny) také řemeslníci a fyzické osoby, které vykonávají svobodné povolání. Začne poslední fáze elektronické evidence tržeb (EET). Podnikatelé a živnostníci si budou muset včas požádat o autentizační údaje, stáhnout potřebný certifikát, zajistit si potřebné vybavení. Zároveň budou moct, rovněž od 1. května 2020, pokud mají obrat do 600 tisíc korun ročně a splní předepsané podmínky, požádat o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu. Na vyřízení žádosti o zvláštní režim EET má správce daně 30 dní. Detaily jsou k dispozici na tomto místě. 

Rovněž dojde k řadě daňových změn. Například se sníží DPH, od ledna na deset procent u tepla a chladu, od května pak dojde ke stejnému procentuálnímu snížení DPH u vodného, stočného, točeného piva, stravovacích služeb, podávání nealkoholických nápojů, domácí péče o děti, půjčování a nájmu knih.  

Ve druhém pololetí 2020 také dojde ke zjednodušení a digitalizaci systému správy daní a bude umožněno komunikovat se správcem daně online. Projednat by se do konce letošního roku měly změny i dalších daňových zákonů, které se týkají podnikatelů, u nichž se účinnost předpokládá od 1. ledna 2020. Konkrétně jde o sněmovní tisk č. 509, který upravuje zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Ten má změnit metodu tvorby daňově uznatelných technických rezerv pojišťoven. Počítá se také s novelou zákona o dani z hazardních her, v níž se navrhuje zvýšit sazbu daně z hazardních her. A novela zákona o spotřebních daních má zvýšit sazbu spotřební daně z lihu, tabákových výrobků, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků.

Mýtné, poplatky a zprostředkování

Od ledna se o dalších 868 kilometrů silnic I. třídy rozšíří mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny. Nově budou zpoplatněné například silnice I/20 mezi Plzní a Českými Budějovicemi, I/3 od Benešova směrem na Tábor, I/35 z Hradce Králové směrem na Olomouc a také I/43 ze Svitav do Brna. 

Místo stávajících místních poplatků za lázeňský/rekreační pobyt a z ubytovací kapacity bude nově existovat už jen poplatek z pobytu. Zavést ho bude moct jakákoliv obec, týkat se bude pobytu na libovolném místě v obci bez ohledu na to, zda je ono místo k pobytu kolaudováno, či ne. Aktualizovat se také budou sazby ve vyhlášce týkající se stravného a cestovních náhrad. 

S Novým rokem 2020 se také zavede nová vázaná živnost Realitní zprostředkování. Ten, kdo ji bude chtít vykonávat, bude muset doložit potřebnou kvalifikaci a také bude moct v souvislosti s plněním z realitní smlouvy – na rozdíl od dosavadní praxe – poskytovat úschovu finančních prostředků. To dosud mohla jen banka, notář nebo advokát.    

Statistiky a výkazy

Vykazovat pro Intrastat bude muset od ledna 2020 méně účetních jednotek. Částka, kdy vzniká tato povinnost, se totiž zvýší ze současného obratu osm milionů na 12 milionů korun za předchozí rok. Cílem je do konce příštího roku omezit statistické šetření nejméně pro 13 tisíc podnikatelů, zrušit se tak má mimo jiné několik výkazů v gesci MPO a ČSÚ.   

Dostupnější informace a rodinné firmy

V novém roce se spustí zcela nová podoba portálu pro podnikatele www.businessinfo.cz, kde budou na jednom místě všechny klíčové informace stejně jako elektronické formuláře. Nově budou moct rodinné firmy využít speciální finanční nástroje z dílny Českomoravské záruční a rozvojové banky. Umožní jim jednodušší financování převodu obchodních podílů z jednoho rodinného příslušníka na druhého a zajistí zvýhodněné záruky a půjčky. Také se zavede registrace rodinných firem. 

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Štěpánka Filipová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Pravidelné novinky e-mailem