Poslanci schválili úpravu legislativy podporující uzavření uhelných elektráren v Chile

Poslanecká sněmovna rozhodla silnou převahou (145 hlasů pro, 2 proti a 5 zdržujících se hlasování) pro schválení návrhu zákona zakazujícího výstavbu a provozování uhelných elektráren na území Chile.

uhelná elektrárna (225x168).jpgPlánovaný zákon by měl vejít v platnost od roku 2025. V diskusi výboru ministerstvo energetiky varovalo, že tato iniciativa může znamenat pokles HDP až o 1 % v důsledku nárůstu nákladů za energii. Do roku 2019 fungovalo v zemi celkem 28 uhelných elektráren s instalovaným výkonem 5529 MW. Během posledních dvou let však jejich počet klesl o čtyři elektrárny. Ministr energetiky poukazuje hlavně na negativní stránky zákona. Těmi může být odliv zaměstnanosti v tomto sektoru, riziko přidělování elektřiny ve specifických hodinách a nahrazení uhlí dražším palivem. Zákon taktéž ovlivní cenu elektřiny a její nárůst o přibližně 50 %. Přijetí zákona stále vyvolává živou diskuzi, hlavně v samotné chilské vládě.

Zdroj: Diario Financiero
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Chile

Pravidelné novinky e-mailem