Postřehy zahraničních podnikatelů ze startupové scény v Číně

Zkušenosti zahraničních inovačních firem z působení v Pekingu.

Startupová scéna v Číně zažívá v posledních letech velmi dynamický růst. V roce 2010 činily rizikové investice do startupů v Číně 5,6 mld. USD, v roce 2018 již dosáhly 105 mld. USD (dle britské konzultační firmy Preqin), což umisťuje Čínu na druhé místo na světě, po USA. Z pohledu unicorn společností Čína uvádí, že se v ní nachází 86 těchto společností zainvestovaných rizikovým kapitálem (z toho 79 je jich v Pekingu), opět to Čínu řadí na 2. místo na světě (po USA). Firmy se zaměřují zejména na technologie spojené s e-commerce, online financemi, zábavou, automobilovou dopravou, inteligentním hardwarem, online zdravotními službami a umělou inteligencí.
Hospodářská komora EU v Číně a EU SME Centre pořádali tzv. kulatý stůl se startupy založenými cizinci v Číně. Z výše uvedeného informativního setkání zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Pekingu zaznamenala některé zajímavé postřehy, které mohou být podnětné i pro startupové firmy z ČR uvažující o vstupu do Číny:

1) Obtížnost podnikání v Číně
Zahájit podnikání v této oblasti v Číně je obtížné, zvláště pro subjekty bez zkušenosti s čínským prostředím (podnikatelé, kteří se účastnili výše uvedené akce, byli zejména bývalí zahraniční studenti čínských univerzit). I pro tyto podnikatele, kteří hovoří čínsky velmi dobře (studium PhD v čínštině, MBA v čínštině), je důležité mít v týmu čínského pracovníka, který pomáhá při jednání s vládní administrativou (pro různá povolení, registrační procesy atp.).

2) Dobrý partner je důležitým faktorem pro fungování byznysu
Pro startupy přicházející přímo ze zahraničí je velice obtížné najít skutečně dobrého partnera. Trendem je soběstačná Čína v technologiích, což však znamená, že místní prostředí bude v konečném důsledku vždy podporovat čínská řešení. Proto zahraniční tvář za produktem nemusí být vždy výhodou. Trend tedy určitě směřuje k založení právního subjektu v Číně (ať už WFOE či JV) a vystupovat jako místní firma, produkt prodávat čínským týmem.
Jak najít dobrého partnera? Názory a zkušenosti se různí, řečníci se vesměs shodli, že výhodou je, když čínský partner má již nějakou zkušenost ze zahraničí. Jako dobré startovací místo, kde se lze setkat i s potenciálními partnery, jsou co-workingová centra. Stále však platí skutečnost, že je potřeba si partnera prověřovat (i u jeho zahraničních partnerů), i když vám lidsky sedí.
Číňané jsou velmi pragmatičtí, z čehož pro zahraniční subjekt vyplývá být stále se svým řešením vepředu, být stále zajímavý pro čínského partnera a mít dopředu zpracováno řešení pro nejhorší možný vývoj spolupráce s partnerem.

3) Nový zákon o zahraničních investicích a negativní seznam pro zahraniční investice
Důležitou roli pro založení start-upů v Číně bude hrát i nově přijatý zákon o zahraničních investicích, který vstoupí v platnost 1. 1. 2020. Bude obsahovat výčet sektorů, kde zahraniční investice nejsou povoleny či s omezením a např. obory jakou jsou média, zábava či vybrané IT technologie spadají do nepodporovaných oborů (rozumějte jako nutnost založit společný podnik, nutnost získat zvláštní povolení anebo kompletně zakázaná investice).

4) Inovativnost čínských partnerů
Dle průzkumu Hospodářské komory EU jsou čínští partneři stále více inovativnější. Nicméně dle zkušenosti řečníků je situace spíše taková, že čínská firma vymyslí řešení, které „sedí“ na její problém/záměr („OK-Product Solution“), kdežto evropské firmy jdou na trh vždy s nejlepším řešením („Best-Product Solution“). Na čínský trh však není vždy potřeba přinášet nejdokonalejší řešení, ale zejména řešení uzpůsobit současné místní poptávce a potřebě.

5) Ochrana práv duševního vlastnictví (IPR)
Všichni řečníci doporučovali registrovat svá IPR v Číně, uzavírat příslušné smlouvy o mlčenlivosti apod. a nebát se hrozit žalobou. Dle zkušeností se případ k soudu většinou nedostane, vyřeší se spíše mimosoudně.

6) Pobídky
Místní vlády nabízí pro inovativní obory spoustu pobídek, nicméně přístup k nim je obtížný. Systém je velmi nepřehledný, většinou je velmi krátký čas pro přihlášení, firmy musí mít výjimečně dobré vztahy uvnitř systému, aby vůbec o pobídku včas požádaly. Doporučení zní, s vládními pobídkami raději vůbec nepočítat.
S čím však mohou vědecké, startupové parky pomoci jsou dobré kontakty a možnost se seznámit s dalšími partnery, urychlit některé zakládací procedury, usnadnit získání příslušných víz a pracovních povolení a využít pozvání na různé oborové konference s pokrytím nákladů.

Z postřehů vyplývá, že startupové firmy se setkávají v Číně s podobnými výzvami jako jejich souputníci v klasických oborech. Výše uvedená doporučení by měl důkladně zvážit každý subjekt vážně uvažující o vstupu na čínský trh. V případě zájmu o bližší informace k tomuto tématu, kontaktujte vedoucí zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Pekingu paní Kateřinu Ďurove na emailu: katerina.durove@czechtrade.cz.

Zdroj: European Chamber of Commerce in China, EU SME Centre, China Briefing, CIW, CNNIC
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu

Pravidelné novinky e-mailem