Postupná reaktivace kolumbijského hospodářství začne 27. dubna

Kolumbie postupně začíná uvolňovat restrikce pro některá průmyslová odvětví.

Prezident Iván Duque toto pondělí oznámil, že povinná preventivní izolace v zemi bude prodloužena o další dva týdny a skončí 11. května. Zároveň ale uvedl, že od 27. dubna dojde k reaktivaci stavebnictví a zpracovatelského průmyslu, vše doprovázeno protokoly s přísnými hygienickými pravidly, která budou jednotlivé firmy muset dodržovat.
Ve zpracovatelském průmyslu by se mělo jednat celkem o 7 subsektorů: výroba hutních výrobků, dřevozpracující průmysl, výroba papíru a lepenky, textilních a obuvnických výrobků, výroba elektrických strojů a zařízení, výroba počítačových a elektronických komponentů a také těžba uhlí.

Tyto sektory doplní stávajících 34 činností, jejichž vykonávání je povoleno vyhláškou od začátku povinné celostátní preventivní izolace.
Zmíněný model inteligentní karantény uvítala především kolumbijská stavební komora (Camacol), protože tento krok povede k aktivaci celkem 1,6 milionu přímých pracovních míst.
Národní federace obchodníků (Fenalco) očekávala, že první fáze uvolňování opatření se bude týkat také i prodejen. Především proto, že majitelé obchodů a nákupních středisek jsou připraveni a schopni dodržovat hygienická nařízení a zpřístupnit své provozovny zákazníkům.
Dle odhadů Fenalca, obchodní sektor denně tratí přibližně 278 miliard pesos a situace pro umělé udržování zaměstnanosti v tomto odvětví je znepokojivá a neudržitelná.
77 % oslovených obchodníků uvedlo, že jim klesly tržby v rozmezí 81 – 100 % a celých 24 % prodejců v hlavním městě uvažuje o ukončení podnikání. Proto sílí tlak na vládu, aby bylo umožněno prodejcům reaktivovat své aktivity v druhé vlně, čili od konce celostátní karantény 11. května 2020.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě.
Zdroj: www.portafolio.co

Pravidelné novinky e-mailem