Potenciál solární a větrné energie je v Mexiku obrovský, nejistota tohoto trhu však stoupá

Zejména státy na severu Mexika, jako jsou Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa a část státu Chihuahua, mají obrovský potenciál ve výrobě sluneční energie. Jedná se dokonce o jedny z míst s největším potenciálem na světě. Rozhodnutí a kroky současné vlády v čele s prezidentem Obradorem však do určité míry blokují vstup čisté energie a zvyšují nejistotu na trhu. Tyto kroky prospívají producentům fosilních paliv a státním podnikům CFE a PEMEX.

Mexiko je jednou ze čtyř nejatraktivnějších zemí pro investice do obnovitelných zdrojů energie v Latinské Americe. Období nejistoty kvůli změnám v regulacích na federální úrovni, zrušení některých veřejných soutěží a projektů předchozí administrativy i aktuální situace spojená s pandemií koronaviru však investice výrazně zpomalily, což by mohlo výrazně zbrzdit růst čisté energie v zemi. 

Země se snaží zejména využít již instalované energetické kapacity, do kterých v minulosti investovala, což je dle odborníků přirozené. Přijde však čas, kdy to již nebude ekonomicky výhodné a prioritou bude čistá energie. Dalším důvodem pro budoucí růst obnovitelných zdrojů energie je samozřejmě ochrana životního prostředí i technologický pokrok. 

Od letošního roku je Mexiko v důsledku Pařížské dohody povinno snížit emise pocházející z průmyslové produkce. V roce 2024 má vyrobit 35 % čisté energie a nejpozději do roku 2030 by ze zelených zdrojů mělo pocházet dokonce 43 % energie. Kromě toho se Mexiko zavázalo snížit emise skleníkových plynů o 22 % a emise černého uhlíku o 51 %. Tento cíl je velmi ambiciózní.

Mexiko má v solární a větrné energii obrovský potenciál, a tak by cíle měly být při vhodné vládní strategii dosažitelné. Institucionální změny a nové mechanismy, které zavedla v roce 2013 předchozí vláda v čele s prezidentem Peña Nietou, a které otevřely prostor pro vstup zahraničních investorů na trh, aktuální vláda v čele s Obradorem postupně ruší. V současné době tak chybí jasná pravidla a investoři jsou velmi opatrní.

Rušení soukromých smluv a blokování vstupu čisté energie zvyšuje nejistotu. Tyto kroky prospívají producentům fosilních paliv a státním podnikům CFE a PEMEX. Pokud nedojde k žádnému pokroku směrem k většímu začlenění firem v sektoru obnovitelných zdrojů energie, pak velmi pravděpodobně dojde ke zvýšení cen elektřiny, což bude mít dopad jak na průmysl, obchod tak i domácnosti.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

Pravidelné novinky e-mailem