Potravinářský průmysl varuje před nedostatkem potravin ve Španělsku

Potravinářský průmysl už nyní vysílá varovné signály. Řetězce jsou pod velkým tlakem.

Ačkoliv Ignacio González, prezident organizace Aecoc zahrnující více než 30 000 společností, nedávno zmínil, že ve Španělsku dodavatelský řetězec fungoval perfektně i v těch nejhorších okamžicích. Během pandemie dle něj nedošlo k žádným výpadkům zásob, tudíž neočekávají, že by k němu mělo dojít nyní. Současným problémem ve Španělsku ale není obchod, nýbrž samotný potravinářský průmysl.

Ilustrační fotografie

Aktuálně hrozícím rizikem je skutečnost, že dojde k nedostatku surovin a obalů. V momentě, kdy výrobci začnou připravovat krizové plány, se tato nouze může přenést na spotřebitele. Reálným problémem, který by mohl současnou situaci negativně ovlivnit, je růst cen. Ceny surovin a potravin rostou a budou dále růst zejména kvůli absenci zásob.

Zdroj: ElEconomista.es
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Španělsko.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl | Služby
• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí