Pozor na oznámení o příjmech osvobozených od daně: Podejte ho s přiznáním

Finanční správa upozorňuje na podání oznámení o osvobozených příjmech vyšších než pět milionů korun, které se podává na finanční úřad nejpozději ke stejnému datu jako daňové přiznání.

Povinnost se ještě za zdaňovací období 2022 může týkat lidí, kteří byli v červnu 2021 zasaženi ničivým tornádem. Jde o ty, kterým dorazila pomoc až po 1. lednu 2022. Příjmy z pojištění majetku jim vyplatily pojišťovny v drtivé většině už v předloňském roce.

Ilustrační fotografie

A jakých příjmů se oznámení týká? Poplatníci nemusejí z některých vyšších výdělků odvádět daň z příjmu fyzických osob (DPFO), musejí to ovšem sdělit finančnímu úřadu. Od daní jsou každoročně osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona 568/1992 Sb a příjmy podle paragrafu 4 zákona.

Jedná se například výdělky z příležitostné činnosti, výhry z loterií a sázek do milionu korun, příjmy z pojištění majetku, z nabytí vlastnického práva k pozemku (ze zřízení věcného břemene) a podobně. Oznámení je povinen podat každý, kdo obdrží příjem osvobozený od DPFO nad pět milionů korun. Každý se přitom posuzuje jednotlivě.

Poradíme vám, jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku

Toto upozornění se stále týká i lidí, kteří byli předloni v létě postiženi na jižní Moravě tornádem a dotace či finance z veřejné sbírky nebo daru obdrželi až v loňském roce.

„Nelze vyloučit, že někteří lidé budou muset podle zákona oznámení o osvobozených příjmech podat, ač tak obvykle nečiní, a proto na situaci upozorňujeme s dostatečným předstihem,“ doplňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Povinnost musejí samozřejmě splnit i ti, kteří byli loni silně zasaženi jakoukoli jinou živelní pohromou (se škodou nad pět milionů) a byly jim vyplaceny peníze z pojištění majetku.

Jak na to a dokdy máte čas?

Oznámení se podává na místně příslušný finanční úřad. Nejzazší termín je stejný jako lhůta pro odevzdání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Za rok 2022 je deadline 3. dubna 2023, případně 2. května 2023 (je-li přiznání podáváno elektronicky).

Pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce, máte čas až do začátku července.

Co musí oznámení obsahovat?

  • výši příjmu,
  • popis nabytí a okolnosti příjmu
  • datum, kdy vznikl

„Oznámení nemá předepsaný tiskopis. Ministerstvo financí vydalo jako vzor nepovinný tiskopis „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP“, který je zveřejněn na webových stránkách Finanční správy,“ popisuje správce daně.

V případě, že poplatník povinnost nesplní, musí zaplatit pokutu. Sankce může v závislosti na okolnostech (zpoždění/nesplnění povinnosti) činit až 15 procent z obdržené částky a být velmi vysoká (v řádech statisíců). Finanční správa proto upozorňuje poplatníky, aby na oznámení nezapomněli a termín si dobře pohlídali. 

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu Finanční správy.

jap

• Témata: Daň z příjmů | Legislativa
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme