Pozor na oznámení o příjmech osvobozených od daně: Podejte ho s přiznáním

Finanční správa upozorňuje na podání oznámení o osvobozených příjmech vyšších než 5 milionů korun, které se podává na finanční úřad nejpozději ke stejnému datu jako daňové přiznání. Povinnost se může týkat také mnoha lidí, kteří byli v červnu 2021 zasaženi tornádem.

Poplatníci nemusejí z některých vyšších příjmů odvádět daň z příjmu fyzických osob (DPFO), musejí to ovšem sdělit finančnímu úřadu. Od daní jsou každoročně osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona 568/1992 Sb. Jedná se například výdělky z příležitostné činnosti, výhry z deklarovaných loterií, sázek, příjmy z pojištění majetku a podobně.

Ilustrační fotografie

Oznámení je povinen podat každý, kdo obdrží příjem osvobozený od DPFO nad 5 000 000 korun. Každý se přitom posuzuje jednotlivě.

Poradíme vám, jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku

Toto upozornění se týká především lidí, kteří byli loni v létě postiženi tornádem a dostali peníze z pojištění majetku, dotace z veřejného rozpočtu či finance z veřejné sbírky nebo daru. „Nelze vyloučit, že někteří lidé budou muset podle zákona oznámení o osvobozených příjmech podat, ač tak obvykle nečiní, a proto na situaci upozorňujeme s dostatečným předstihem,“ doplňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Oznámení se podává na místně příslušný finanční úřad. Nejzazší termín je stejný jako lhůta pro odevzdání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Za rok 2021 je deadline 1. dubna 2022, případně 2. května 2022 (je-li přiznání podáváno elektronicky). Pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce, máte čas až do 1. července

Co musí oznámení obsahovat?

  • výši příjmu,
  • popis nabytí a okolnosti příjmu
  • datum, kdy vznikl

V případě, že poplatník nepodá zmíněné oznámení, ačkoli to je jeho povinnost, musí zaplatit pokutu. Pokuta může v závislosti na okolnostech (zpoždění/nesplnění povinnosti) činit až 15 procent z částky a být velmi vysoká (v řádech statisíců). Finanční správa proto upozorňuje poplatníky, aby na oznámení nezapomněli a termín si dobře pohlídali. 

K podání je možné využít nepovinný tiskopis zveřejněný na webových stránkách Finanční správy. Podrobnější informace k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob jsou k dispozici na webu Finanční správy

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika