Zdroj: CzechTrade

Přechod na zelenou ekonomiku přináší nová pracovní místa, investice a růst v chudších regionech Spojeného království

Z růstu zelené ekonomiky profitují regiony Spojeného království, kde dlouhodobě upadá tradiční průmysl.

Do snahy o dosažení nulových emisí je zapojeno více než 20 tisíc britských společností a 840 tisíc pracovních míst je spojeno s různými odvětvími, od obnovitelných zdrojů energie až po nakládání s odpady. Uvádí lednová zpráva Mapping The Net Zero Economy od Confederation of British Industry (CBI).

Ilustrační fotografie

Zpráva se zabývá těmi územími Spojeného království, která nejvíce profitují z politického tlaku na omezení emisí skleníkových plynů. Skotsko a anglické regiony, jako jsou Tyneside, Teeside, Merseyside a Humber, si v posledních letech vedly nadprůměrně dobře. Zelená ekonomika zde byla silnější a přispívala k růstu více než v tradičně ekonomicky silném Londýně a na jihovýchodě Anglie.

Zelená pracovní místa jsou také výrazně lépe placená, přičemž průměrná mzda na těchto pozicích 42 600 liber je výrazně vyšší než celostátní průměr 33 400 liber.

Spojené království je dlouhodobě považováno za lídra v oblasti zelených technologií, zejména pak větrných elektráren na moři. Díky tomu si země udržuje silnou pozici také v očích exportérů dodávajících technologie, které zelenou ekonomiku podporují. Trend by měl v Británii nejen pokračovat, ale i akcelerovat.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království.
Zdroj: BBC

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí

Doporučujeme