Přehledný souhrn všech záchranných balíčků pro nizozemské podnikatele

Opatření státu na podporu podnikatelských subjektů postižených opatřeními vlády v souvislosti s koronavirem.

1. Dočasná nouzová opatření k udržení zaměstnanosti (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid – NOW)
– přihlášení možné do 31. května pro náhrady od 1. března
– náhrada za nejvýše na 6 měsíců

2. Záruka úvěru pro malé a střední podniky (Borgstelling MKB-kredieten – BMKB)
– navázání na stávající program úvěrů pro malé a střední podniky se vstřícnějšími regulacemi jako je nižší úroková sazba, rychlejší řízení nebo celkově vyšší rozpočet pro jejich udílení (z původních 765 milionů navýšení na 1,5 miliardy EUR)
– pro podnikatelské úvěry ve výši od 50 000 do 250 000 EUR

3. Záruka úvěru pro zemědělce (Borgstellingskrediet Landbouw – BL-C)
– obdobné podmínky jako u BMKB
– možnost využití překlenovací půjčky až ve výši 1,2 milionu EUR

4. Garance financování podnikání (Garantie Ondernemingsfinanciering – GO)
– navázání na stávající režim podnikatelské půjčky pro střední a velké společnosti se vstřícnějšími regulacemi v podobě zvýšení podílu záruk ze strany státu na 80 % pro velké společnosti a 90 % pro středně velké společnosti, přičemž státní garance až do výše 150 milionů EUR z celkového balíčku 10 miliard EUR

5. Dočasné překlenovací opatření pro OSVČ (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers – TOZO)
– maximální jednorázový, nevratný příspěvek 1500 EUR (netto) dle posouzení příjmu a situace v domácnosti
nebo
– půjčka pro obchodní kapitál do výše až 10157 EUR s možností odložení splátek a s nízkou úrokovou sazbou

6. Odložení splácení mikroúvěru (Qredits)
– mikrokredit je podnikatelská půjčka až do výše 50 000 EUR
– odložení povinnosti splácení úvěru o 6 měsíců a snížení úrokové sazby na 2 %
– podpora vlády ve výši 6 milionů EUR

7. Náhrada pro podnikatele z postižených sektorů (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 – TOGS)
– jednorázová pomoc ve výši 4000 EUR (nepodléhá dani) pro OSVČ z oborů postižených opatřeními vlády v souvislosti s koronavirem

8. Rozšíření exportního úvěrového pojištění

9. Rozšíření Nizozemského obchodního a investičního fondu (DTIF)

10. Úvěr pro Regionálně vývojové společnosti (ROMs)

11. Dodavatelský úvěr

12. Rozšíření programu Schéma růstového vývoje

13. Dočasná podpora pro lokální mediální schéma

Detaily pro jednotlivé programy, požadavky pro uchazeče a další naleznete v angličtině.

Sestavil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux
Zdroj: www.business.gov.nl

Pravidelné novinky e-mailem