Premiér schválil pravidla k vyřízení elektronických vstupních víz do Ruska

Rusko zavádí vstupní elektronická víza.

Začátkem roku 2021 se v Rusku zavádí jednotná elektronická víza. Ruský premiér podepsal nařízení o pravidlech vyřizování jednotných elektronických víz. Elektronické vízum se bude vyřizovat na speciálním webu Ministerstva zahraničních věci Ruské federace nebo za pomoci mobilní aplikace.

Takto vyřídit vstupní víza bude možné za účelem soukromé návštěvy, ale i obchodní cesty. Pro vyřízení nebudou zapotřebí žádná pozvání ani rezervace ubytování. Stačí vyplnit dotazník, nahrát do systému fotografii a kopii cestovního pasu a zaplatit poplatek (40 USD). Takto zadaná žádost o elektronické vízum bude zpracována do čtyř dnů a bude mít platnost 60 dnů. Pohybovat po území Ruska se dotyčná osoba bude moci max. po dobu 16 dnů.

Již dříve ruský premiér schválil seznam zemí, jejichž občané si budou moct toto elektronické vstupní vízum vyřídit.  ČR je na tomto seznamu zařazena! Rovněž byl schválen seznam přechodů, přes které lze překročit hranice s tímto typem víza.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rusko.
Zdroj: http://government.ru/news/40817/
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Rusko