Příležitosti a výzvy umělé inteligence v Chile

Umělá inteligence je dnes nedělitelnou součástí 21. století, která je prezentována v nejrůznějších oblastech našeho života. Nepřináší s sebou pouze velké možnosti, ale také výzvy, před kterými bychom se měli mít na pozoru.

Hlavní problémy užívání umělé inteligence jsou etického původu. Zdroje této etické diktatury lze nalézt hlavně ve vzdělávání a budoucnosti některých pracovních oborů. S těmito problémy se snaží pracovat také projekt „Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad de la Universidad de Chile“ (IA+SIC), uskupení, které se podílí na rozvoji politiky zabývající se umělou inteligencí v Chile.

Umělá inteligence má neskutečné možnosti hlavně ve zdravotnictví, pracovních činnostech, vzdělávání, vědě a komunikaci. Jak ale tvrdí znalci z oboru, spousta systému založených právě na užívání umělé inteligence, je zavedena před známostí jejího skutečného dopadu na společnost. Společnost a umělá inteligence je totiž velmi úzce provázána a nelze je od sebe oddělit ani v dnešních dnech.

Jednou z hlavních složek umělé inteligence vstupující denně do lidského života jsou algoritmy. Algoritmy, kterými se mimo jiné zabývá uskupení IA+SIC, jsou plné výhod, ale také nebezpečí. Jak popisuje Lionel Brossi, spoluzakladatel uskupení IA+SIC, je velmi důležité zachovávat hlavní principy umělé inteligence, kterými jsou sociální začlenění a transparentnost. Důležité je, aby všechny tyto systémy byly dobře vysvětlené a jasné pro každého uživatele.

Ana María Castello, taktéž jedna ze spoluzakladatelů IA+SIC, navíc dodává, že algoritmy jsou dnes velmi anonymní a zrádné a přiklání se k možnosti lidského faktoru, který by je ovládal. Důležité je pro ni vzdělávat obyvatele a uživatele, kteří by měli získat rovný přístup ke všem systémům umělé inteligence. Důležitost klade IA+SIC hlavně na vzdělávání v tomto oboru, které souvisí s jeho správným užíváním.

Jedním z hlavních důvodů, proč je téma umělé inteligence tak aktuální, je také souvislost s celosvětovou pandemií covidu-19. Ta ukázala široké škále veřejnosti, že s automatizací a umělou inteligencí je v běžném životě potřeba velmi vážně počítat hlavně do budoucna.

Automatizace vzdělávacích procesů, jejich zefektivnění, které by přineslo dostupnost pro téměř všechny, je proto jednou z otázek k diskuzi o budoucnosti rozvoje umělé inteligence. Projekt IA+SIC se aktuálně proto snaží zaměřovat hlavně na digitalizaci chilského vzdělávacího systému, především toho univerzitního.

Zdroj: Universidad de Chile
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Chile

Pravidelné novinky e-mailem