Příležitosti v odvětví autonomního řízení v Číně

Odvětví autonomního řízení v Číně v poslední dekádě rychle roste. Původně velmi malý okrajový sektor nyní získává podporu jak od vlády, tak od velkých soukromých firem.

Také podporuje vznik nových technických start-upů, které doufají, že budou první, kdo dostane připravené produkty na silnici. Navzdory nejistému harmonogramu pro spuštění autonomního řízení fungujícího v reálném světě, zůstávají investoři a developeři optimističtí a zastávají názor, že položení technologických základů nyní povede k velkým ziskům v budoucnu.

Ilustrační fotografie

Přestože je autonomní řízení bráno jako relativně vysoce rizikové pro investory, podle všech předpovědí se v Číně očekává v následující dekádě masové rozšíření autonomních vozidel. Dále se předpokládá, že používání autonomních vozidel způsobí změny na trhu, a to především posun k trhu se servisně orientovanými osobními vozidly, zaměřením na mobilní služby a dále odklon od produktově orientovaného trhu zaměřeného na prodej soukromých vozidel.

Extrémně vysoké náklady na vývoj nové technologie také způsobí, že trh s autonomními vozidly se zaměří na mobilní služby. Většina zákazníků si nebude moci dovolit koupit plně autonomní vůz, ale bude si moci dovolit užívat benefitů služeb jako je taxi nebo městský autobus, které budou moci fungovat bez řidiče v režimu 24/7.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Tomu odpovídá i současný vývoj, kdy se řada společností zaměřuje na vývoj robotaxi a autonomních autobusů. Některé firmy již zkoušejí tyto robotaxi a autobusy v městských částech v Číně. Trh se sdílenou mobilitou by měl dosáhnout do roku 2030 hodnoty 2,25 trilionu jüanů (352 miliard dolarů).

Autonomní řízení a smart transport jsou uvedeny jako klíčové oblasti pro digitalizaci ve 14. pětiletém plánu čínské vlády, což dokazuje, jak velký důraz dává čínská vláda na rozvoj tohoto odvětví. Podle dokumentu Roadmap for Intelligent Connected Vehicle Technology 2.0, který byl vydaný v roce 2020, jsou již stanovené konkrétní cíle pro odvětví autonomního řízení, kterých chce vláda v následujících letech dosáhnout.

  • Do roku 2025: Inteligentní propojená vozidla s částečně autonomním řízením a podmíněným automatickým řízením by měly činit více než 50 % všech prodejů vozidel.
  • Do roku 2035: Realizace rozšířeného užívání různě propojených vozidel s vysoce automatizovaným řízením na většině území Číny.

K dosažení cílů bude třeba vynaložit velké investice do výzkumu a vývoje technologie, testování, výroby, a rovněž bude nutné vytvořit regulatorní prostředí, ve kterém budou mít inovativní společnosti prostor k manévrování. Nová strategie pro chytrá vozidla rovněž vyzývá k prohloubení mezinárodní spolupráce a podporuje domácí a zahraniční společnosti na společné práci ve výzkumu, technologickém vývoji a komerčních aplikacích. Dále podporuje zahraniční investiční společnosti, aby si aktivně zapojily do průmyslového vývoje inteligentních vozidel.

Katalog zvýhodněných odvětví pro zahraniční investice z roku 2020 uvádí hned několik odvětví a podkategorií spojených s inteligentní dopravou a autonomním řízení. Pro zahraniční a tedy i české investice se tedy nabízejí oblasti jako vývoj a výroba hardware, výzkum a vývoj technologie autonomního řízení, výzkum a vývoj bezpečnostní technologie a vývoj testovacího a hodnotícího mechanismu.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade Čína se sídlem v Šanghaji.
Zdroj: Dezan Shira & Associates
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí